Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 30 marca 2011 r. | 22 września 2010 r. | 21 października 2008 r. | 4 października 2006 r. | 13 września 2001 r. | 5 lipca 2001 r. | 14 września 2000 r. | 22 lutego 2000 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy
30 III 2011 r.

W dniu 30 marca 2011 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy-Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy.

Przewodniczący:
1. dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska, Z-ca Dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń

Uczestnicy:
2. Bożena Chodelska – Dział Planowania
3. Agnieszka Młodzka-Stybel – Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji
4. Dariusz Pleban – Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
5. Małgorzata Pośniak – Zakład Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych
6. Małgorzata Suchecka – Pracownia Informatyki
7. Małgorzata Pęciłło – Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
8. Marek Dźwiarek – Zakład Techniki Bezpieczeństwa

Sekretarz:
9. Agnieszka Szczygielska - Ośrodek Promocji

Przebieg posiedzenia Komisji:
1. Przedstawienie kandydatów do członkostwa w Forum Liderów Bezpiecznej Pracy
(3 przedsiębiorstwa).
2. Głosowanie.
3. Postanowienia końcowe i zakończenie posiedzenia Komisji.

Ad. 1
Przedstawienie kandydatów do członkowska w Forum Liderów.
• Gaz-System S.A.
• Grupa Ożarów S.A.
• Solaris Bus & Coach S.A.

Ad. 2
Głosowanie
Po szczegółowej analizie przesłanych przez Liderów materiałów dokumentujących spełnienie warunków formalnych przyjęcia do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o przyjęciu do Forum Liderów 3 przedsiębiorstw:
• Gaz-System S.A.
• Grupa Ożarów S.A.
• Solaris Bus & Coach S.A.

Postanowienia końcowe
Nominacje dla nowych członków Forum Liderów Uroczystość zostaną wręczone w dniu 14 kwietnia 2011 r. o godz. 20.00 w Hotelu HP Park w Olsztynie podczas uroczystej kolacji towarzyszącej konferencji pt.: „Bezpieczne miejsce pracy” (14-15 kwietnia 2011 r.).

Zakończenie posiedzenia Komisji
• Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy rozpatrzyła 3 wnioski o przyjęcie do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.
• Wynikiem prac Komisji przyjęto 3 nowych członków Forum Liderów.
• Na tym posiedzenie Komisji Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy zakończono.……………………………………………
Przewodniczący Komisji Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy
dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska  ……………………………………………
Sekretarz posiedzenia Komisji Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy
mgr Agnieszka Szczygielska


Warszawa, 31 marca 2011 r.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP