Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Podsumowanie kampanii | Cele kampanii | Plakat kampanii | Działania kampanii | Adresaci kampanii | Konkurs na plakat dla górnictwa | Seminarium dla ZSIP KHW S.A. | Konkurs plastyczny dla uczniów olsztyńskich szkół podstawowych | Konferencja - Olsztyn | Warsztaty dot. zagrożeń psychospołecznych | Dzień Bezpieczeństwa Pracy | Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z gminy Gaszowice | Konferencja - Elbląg | Seminarium - Rabka | Warsztaty dla pracowników Philips Lighting Poland S.A. | Szkolenie "Nie przechodź obojętnie obok zdarzeń potencjalnie wypadkowych" | Warsztaty "Pracuj bezpiecznie i ekologicznie" | Konkurs plastyczny dla dzieci pracowników IPB | Wykład nt. Zapobieganie zespołom bólowym ... | Akcja "Oceń ryzyko na swoim stanowisku pracy" | Tydzień Bezpieczeństwa Pracy | Konferencja - Żary | Konferencja - Sopot | Konferencja - Rawa Maz. (gazownictwo) | Konferencja - Katowice (Forum Liderów) | Konkurs plastyczny dla dzieci pracowników GAZ-SYSTEM S.A. | Konferencja - Białystok (przemysł spożywczy) | Konferencja - Białystok (praca na wysokości) | Materiały dla prasy | Ściągnij materiały promocyjne kampanii | Partnerzy kampanii

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA
"BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY"

Konferencja: „Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie
- kształtowanie świadomości i organizacja pracy”

Celem informacyjnej kampanii społecznej „Bezpieczne miejsce pracy”, ogłoszonej i koordynowanej przez CIOP-PIB w 2011 r. jest zwiększenie świadomości występowania zagrożeń w środowisku pracy oraz zwiększenie poziomu wiedzy na temat sposobów skutecznej ochrony przed skutkami występowania tych zagrożeń. Stąd organizatorzy kolejnego przedsięwzięcia kampanii, tj. konferencji pt.: „Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie - kształtowanie świadomości i organizacja pracy”, skupili się przede wszystkim na tych dwóch aspektach.Konferencja odbyła się w dniu 18 maja 2011 r. na terenie Browaru w Elblągu, należącym do Grupy Żywiec S.A., a jej głównymi organizatorami byli: Browar w Elblągu oraz CIOP-PIB. W organizację włączyło się także OSPS BHP, OIP w Olsztynie oraz Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Wspólnym mianownikiem zaprezentowanych podczas konferencji referatów oraz przykładów dobrych praktyk była dostrzegana przez wszystkich potrzeba znalezienia przepisu na zmianę każdego przedsiębiorstwa w bezpieczne miejsce pracy.

W konferencji uczestniczyło ok. 70 pracowników Browaru w Elblągu, a także przedstawicieli firm przede wszystkim z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Większość stanowili przedstawiciele firm prywatnych (46%), zatrudniających powyżej 250 osób (31%), zajmujących się przede wszystkim produkcją, działalnością biznesową, szkolnictwiem i budownictwem (w sumie 68%). Większość uczestników konferencji stanowil pracownicy służby bhp (60%).  

W pierwszej części konferencji, poświęconej kształtowaniu świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracy, referaty zaprezentowali przedstawiciele: CIOP-PIB, OIP Olsztyn oraz Stowarzyszenia Ochrony Pracy. Na tle statystyk GUS, wskazujących na nieprawidłowe zachowania pracowników jako główną przyczynę wszystkich wypadków przy pracy, omawiano zarówno elementy systemu bezpieczeństwa pracy w Polsce, jego podstawy prawne, stosowane czynniki ekonomiczne oraz opracowania organizacyjne i techniczne, służące poprawie bezpieczeństwa pracy, jak i metody kształtowania świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracy. Świadomość w zakresie bezpieczeństwa pracy, a dokładnie świadomość występowania czynników zagrożeń oraz związanego z nimi ryzyka (które wiąże się z wykonywaną pracą) została scharakteryzowana jako stan, w którym człowiek (pracownik lub pracodawca) analizuje i rozumie ryzyko związane z pracą i modyfikuje czynności zawodowe tak, aby były one wykonywane bezpiecznie w kontekście stanu psychofizycznego, z uwzględnieniem zmieniających się warunków pracy. Tak rozumiana świadomość powinna się przejawiać na poziomie osobistym (przejawem są działania na rzecz ochrona własnego zdrowia i życia), podmiotowym (przejawem są działania na rzecz ochrony zdrowia i życia pracowników i współpracowników), środowiskowym (przejawem jest troska o bezpieczeństwo pracy przedsiębiorstwa, jako miejsca pracy) oraz ogólnym (przejawem jest ogólna wrażliwość na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy).

      

     

Niestety, jak pokazują dane GUS oraz wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przejawy świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracy na wszystkich czterech poziomach ciągle jeszcze można traktować jako wymarzony stan idealny, a rzeczywistość – niestety - często od niego odbiega. Do osiągnięcia tego stanu powinny jednak dążyć zarówno polskie przedsiębiorstwa, jak i wspierające je instytucje.

Mając to na uwadze, w drugiej części konferencji przedstawiono zasady prawidłowego stosowania środków ochronnych, a także przykłady dobrych praktyk z zakresu bezpiecznej organizacji pracy, pochodzące z Grupy LOTOS S.A oraz ALSTOM Power Sp. z o.o. Uczestnicy konferencji skorzystali także z możliwości zwiedzenia Browaru w Elblągu i zapoznania się z przedstawionym w ramach konferencji narzędziem promowania bezpieczeństwa pracy w Browarze - elementami wizualizacji.

      

      

Pobodnie jak w przypadku poprzedniego przedsięwzięcia kampanii (tj. konferencji pt.: „Bezpieczne miejsce pracy” w Olsztynie) uzupełnieniem programu konferencji była wystawa środków ochrony indywidualnej oraz opracowań wspierających budowanie bezpiecznych miejsc pracy.

      

      

Uczestnicy konferencji skorzystali także z możliwości zwiedzenia Browaru w Elblągu i zapoznania się z przedstawionym w ramach konferencji narzędziem promowania bezpieczeństwa pracy w Browarze - elementami wizualizacji.

        

Relacja telewizyjna z konferencji w Elblągu - obejrzyj

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP