Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Podsumowanie kampanii | Cele kampanii | Plakat kampanii | Działania kampanii | Adresaci kampanii | Konkurs na plakat dla górnictwa | Seminarium dla ZSIP KHW S.A. | Konkurs plastyczny dla uczniów olsztyńskich szkół podstawowych | Konferencja - Olsztyn | Warsztaty dot. zagrożeń psychospołecznych | Dzień Bezpieczeństwa Pracy | Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z gminy Gaszowice | Konferencja - Elbląg | Seminarium - Rabka | Warsztaty dla pracowników Philips Lighting Poland S.A. | Szkolenie "Nie przechodź obojętnie obok zdarzeń potencjalnie wypadkowych" | Warsztaty "Pracuj bezpiecznie i ekologicznie" | Konkurs plastyczny dla dzieci pracowników IPB | Wykład nt. Zapobieganie zespołom bólowym ... | Akcja "Oceń ryzyko na swoim stanowisku pracy" | Tydzień Bezpieczeństwa Pracy | Konferencja - Żary | Konferencja - Sopot | Konferencja - Rawa Maz. (gazownictwo) | Konferencja - Katowice (Forum Liderów) | Konkurs plastyczny dla dzieci pracowników GAZ-SYSTEM S.A. | Konferencja - Białystok (przemysł spożywczy) | Konferencja - Białystok (praca na wysokości) | Materiały dla prasy | Ściągnij materiały promocyjne kampanii | Partnerzy kampanii

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA
"BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY"

OBCHODY I DNIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY W „EBCC” Spółka z o.o.W dniu 4 maja 2011 w „EBCC” Spółka z o.o. odbyły się obchody „Dnia Bezpieczeństwa Pracy”. Była to pierwsza edycja, którą bedzie powtarzana corocznie przy współudziale jak najszerszego grona pracowników firmy i fachowców zewnętrznych.

Przedsięwzięcie było zorganizowane w ramach kampanii „Bezpieczne miejsce pracy”.

Głównym celem obchodów Dnia Bezpieczeństwa było:

 • Popularyzacja aspektów BHP – zwrócenie uwagi na konieczność stałego i kompleksowego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników EBCC
 • Budowanie kultury pracy opartej na bezpieczeństwie - pogłębianie wiedzy i świadomości pracowników EBCC w zakresie bezpieczeństwa w pracy
 • Budowanie świadomości, że bezpieczeństwo w pracy zależy od każdego z nas – to układanka naszych zachowań w zakresie poszanowania i przestrzegania zasad BHP oraz naszego świadomego podejmowania decyzji i działań w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych

W celu promocji obchodów stworzono logo, ulotki i plakaty, które rozdawano pracownikom, a także okolicznościowe upominki i nagrody.

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE:

 • Lekarz medycyny pracy
 • Ratownik medyczny
 • Strażak PSP
 • Zakładowa Służba BHP
 • Najwyższe kierownictwo zakładu, kierownicy liniowi i pracownicy Spółki


HARMONOGRAM OBCHODÓW:

W ramach obchodów zrealizowano program obejmujący 5 bloków tematycznych, które odbywały się na I i II zmianie roboczej:

 • "Ja i hałas" – spotkanie i pogadanka z lekarzem na temat hałasu
  Cel: przekazanie informacji na temat wpływu hałasu na organizm człowieka, zagrożeń i znaczenia ochrony przed jego oddziaływaniem oraz umożliwienie dyskusji ze specjalistą w temacie hałasu
 • „Udzielanie pierwszej pomocy - obalamy mity" - wykład z prezentacją podstawowych zasad postępowania w razie różnych rodzajów urazów
  Cel: przekazanie informacji na temat podstawowych zabiegów ratujących życie, zasad udzielania pomocy przedlekarskiej, postępowania w razie zagrożenia zdrowia, życia, wzywania pomocy, regulacji prawnych, z położeniem nacisku na najczęściej popełniane błędy, obiegowe teorie, opinie, a także rozwianie wątpliwości i odpowiedzi na pytania uczestników udzielane przez doświadczonego i czynnego zawodowo ratownika medycznego
 • "Pali się, co zrobić" - prezentacja zasad postępowania w razie pożaru oraz ćwiczenia z zakresu używania podstawowych środków gaśniczych
  Cel: przekazanie, przez czynnego strażaka zawodowego PSP, praktycznych wiadomości na temat podstawowych środków gaśniczych dostępnych w zakładzie (charakterystyka i specyfika danego Strona 2 z 2 środka gaśniczego, przeznaczenie, skuteczność, wpływ na otoczenie, na ludzi), omówienie typów pożarów, zasad postępowania w razie wystąpienia poszczególnych rodzajów pożaru, omówienie podstawowych zasad gaszenia pożarów (cieczy, gazów, ciał stałych, ludzi, gaszenie indywidualnie, zespołowo) oraz umożliwienie użycia gaśnicy w celu ugaszenia kontrolowanego płomienia
 • "Alko-gogle, czyli przekonaj się na trzeźwo jak niebezpiecznie być nietrzeźwym" - prezentacja wpływu alkoholu na zachowanie człowieka z oraz pogadanka na temat trzeźwości w pracy
  Cel:pokaz przy pomocy rekwizytów, wpływu alkoholu na percepcję, koordynację ruchową, zniekształcenie widzenia, zmiany w ocenie odległości, obniżenie zdolności koncentracji, spowolnienie czasu reakcji, niemożność określania kierunków; dyskusja na temat wpływu alkoholu oraz innych środków odurzających na bezpieczeństwo podczas pracy oraz wspólne wyciągnięcie wniosków z dyskusji i obserwacji
 • „Pochwal się wiedzą o swoim bezpieczeństwie" - międzywydziałowy konkurs wiedzy o warunkach bhp w EBCC
  Cel: zachęcenie pracowników do angażowania się i czynnego uczestnictwa w sprawach bhp oraz możliwość sprawdzenia poziomu wiedzy z zakresu bhp

Informacje:
- Elżbieta Szymańska, elzbieta.szymanska@ebcc.pl,
- Żaneta Jaworska, zjaworska@ebcc.pl.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP