Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Podsumowanie kampanii | Cele kampanii | Plakat kampanii | Działania kampanii | Adresaci kampanii | Konkurs na plakat dla górnictwa | Seminarium dla ZSIP KHW S.A. | Konkurs plastyczny dla uczniów olsztyńskich szkół podstawowych | Konferencja - Olsztyn | Warsztaty dot. zagrożeń psychospołecznych | Dzień Bezpieczeństwa Pracy | Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z gminy Gaszowice | Konferencja - Elbląg | Seminarium - Rabka | Warsztaty dla pracowników Philips Lighting Poland S.A. | Szkolenie "Nie przechodź obojętnie obok zdarzeń potencjalnie wypadkowych" | Warsztaty "Pracuj bezpiecznie i ekologicznie" | Konkurs plastyczny dla dzieci pracowników IPB | Wykład nt. Zapobieganie zespołom bólowym ... | Akcja "Oceń ryzyko na swoim stanowisku pracy" | Tydzień Bezpieczeństwa Pracy | Konferencja - Żary | Konferencja - Sopot | Konferencja - Rawa Maz. (gazownictwo) | Konferencja - Katowice (Forum Liderów) | Konkurs plastyczny dla dzieci pracowników GAZ-SYSTEM S.A. | Konferencja - Białystok (przemysł spożywczy) | Konferencja - Białystok (praca na wysokości) | Materiały dla prasy | Ściągnij materiały promocyjne kampanii | Partnerzy kampanii

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA
"BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY"

Seminarium dla zakładowych i oddziałowych społecznych inspektorów pracy KWK Wujek

25-28 maja 2011 r. w Rabce


W dniach 25-28 maja 2011 r. w Rabce odbyło się seminarium dla zakładowych i oddziałowych społecznych inspektorów pracy KWK Wujek. Seminarium zostało zorganizowane w ramach kampanii „Bezpieczne miejsce pracy”. Jego celem było zwiększenie świadomości występowania zagrożeń w kopalni KWK Wujek oraz zwiększenie poziomu wiedzy na temat sposobów skutecznej ochrony przed skutkami występowania tych zagrożeń.

Budowaniu bezpiecznych miejsc pracy w kopalniach służyło szczegółowe omówienie przyczyn wypadków przy pracy zaistniałych w górnictwie w 2011 r. i dyskutowano na temat przyczyn zaistniałych tragedii. W ramach kształtowania świadomości uczestników seminarium rozważano rolę społecznych inspektorów pracy w procesie poprawy bezpieczeństwa pracy górników oraz możliwości ich działania w tym zakresie. Wyniki dyskusji miały zachęcić społecznych inspektorów pracy do odpowiedniego reagowania na nieprawidłowe zachowania współpracowników, a przez to zmianę ich postawy wobec bezpieczeństwa pracy.

Szczegółowo omówiono także problemy: transportu dołowego, zagrożenia metanem oraz uprawnień społecznych inspektorów pracy wynikających z prawa pracy.

Biorąc pod uwagę statystyki wypadkowe i dominującą ich przyczynę, czyli nieprawidłowe zachowanie się pracowników, zwracano także uwagę na psychospołeczne warunki pracy człowieka w kopalni, z uwzględnieniem czynnika jakim jest stres. Przedstawiono przyczyny stresu w pracy w kopalni oraz sposoby radzenia sobie z nim.

Ponadto omówiono społeczne podstawy podejmowania zachowań ryzykownych oraz ich analizę jakościową. Podkreślony został problem prawidłowej komunikacji pomiędzy pracownikami, w szczególności w ramach wprowadzanej w KWK Wujek metody ograniczania nieprawidłowych zachowań „5 minut dla bezpieczeństwa”.

Organizatorom seminarium przyświecała troska o bezpieczny powrót górników z pracy, do domu, do ukochanych osób.

Dokumentacja fotograficzna seminarium:

   
   
   
   

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP