Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Podsumowanie kampanii | Cele kampanii | Plakat kampanii | Działania kampanii | Adresaci kampanii | Konkurs na plakat dla górnictwa | Seminarium dla ZSIP KHW S.A. | Konkurs plastyczny dla uczniów olsztyńskich szkół podstawowych | Konferencja - Olsztyn | Warsztaty dot. zagrożeń psychospołecznych | Dzień Bezpieczeństwa Pracy | Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z gminy Gaszowice | Konferencja - Elbląg | Seminarium - Rabka | Warsztaty dla pracowników Philips Lighting Poland S.A. | Szkolenie "Nie przechodź obojętnie obok zdarzeń potencjalnie wypadkowych" | Warsztaty "Pracuj bezpiecznie i ekologicznie" | Konkurs plastyczny dla dzieci pracowników IPB | Wykład nt. Zapobieganie zespołom bólowym ... | Akcja "Oceń ryzyko na swoim stanowisku pracy" | Tydzień Bezpieczeństwa Pracy | Konferencja - Żary | Konferencja - Sopot | Konferencja - Rawa Maz. (gazownictwo) | Konferencja - Katowice (Forum Liderów) | Konkurs plastyczny dla dzieci pracowników GAZ-SYSTEM S.A. | Konferencja - Białystok (przemysł spożywczy) | Konferencja - Białystok (praca na wysokości) | Materiały dla prasy | Ściągnij materiały promocyjne kampanii | Partnerzy kampanii

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA
"BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY"

Warsztaty „Bezpieczne zachowania na stanowisku pracy” dla pracowników Philips Lighting Poland S.A.W maju i sierpniu br. w Philips Lighting Poland S.A. w Pabianicach odbyły się warsztaty pt.: „Bezpieczne zachowania na stanowisku pracy”. Była to druga edycja, która jest  realizowana corocznie w Pabianicach dla wszystkich pracowników firmy.

Przedsięwzięcie było organizowane w ramach kampanii „Bezpieczne miejsce pracy”.

Głównym celem warsztatów  „Bezpieczne zachowania na stanowisku pracy” było:

 • Tworzenie nawyków bezpiecznego zachowania przy istniejących zagrożeniach na linii produkcyjnej
 • Trening w udzielaniu pierwszej pomocy
 • Pogłębianie wiedzy pracowników w zakresie bezpieczeństwa w pracy
 • Popularyzacja aspektów BHP – zwrócenie uwagi na konieczność powtarzalnego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników Philips Lighting Poland
 • Budowanie kultury pracy opartej na bezpieczeństwie.


PODMIOTY ZAANGAŻOWANE:

 • Ratownicy  przed – medyczni Philips Lighting Poland  Pabianicach
 • Zakładowa Służba BHP
 • Najwyższe kierownictwo zakładu, kierownicy i pracownicy Spółki


ORGANIZACJA WARSZTATÓW:

Program warsztatów obejmował  4 stanowiska.

 • Uczestnikami warsztatów byli pracownicy Philips oraz pracownicy firm tymczasowych
 • Praca na stanowiskach odbywała się w grupach
 • Każda grupa pracowników liczyła: 10 – 20 osób (szacowana liczba grup 140)
 • Czas przejścia jednej grupy przez wszystkie stanowiska wynosił 1,5 godziny
 • Na zakończenie warsztatów każdy pracownik otrzymał upominek - kamizelkę odblaskową.


I STANOWISKO OBEJMOWAŁO ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE:

 • Apteczki – wyposażenia i schematu powiadamiania o udzieleniu I pomocy
 • Instruktażu pierwszej pomocy przez ratowników przed-medycznych Philips w przypadkach:
  • ciało obce, np. odłamek w oku
  • oparzenie
  • skaleczenie.
 • Ćwiczeń praktycznych z udzielania I pomocy opatrywania skaleczenia i oparzenia. Ćwiczenia były realizowane w parach wspierane przez ratowników przed medycznych Philips.

czas trwania: 20 minut.

II STANOWISKO ZAGROŻENIA NA STANOWISKU PRACY PRZYCZYNAMI WYPADKÓW POLEGAŁO NA :

Identyfikacji 10 zagrożeń przy linii produkcyjnej oraz pokazaniu jak zapobiegać tym zagrożeniom. Grupa wyszukiwała  zagrożenia na stanowisku pracy zespołowo. Jedna osoba z grupy zapisywała zagrożenia na tablicy. Główne zagrożenia były zapisane i ukryte na osobnej tablicy. Po zlokalizowaniu wszystkich zagrożeń przez pracowników została odsłonięta lista wszystkich aby porównać czy grupa znalazła wszystkie.
Czas trwania: 20 minut.

III STANOWISKO OCHRONA ŚRODOWISKA DOTYCZYŁO:

 • Rozlanie chemicznego i zastosowanie sorbentu
 • Identyfikacji piktogramów dotyczących bezpieczeństwa. Podpisania piktogramów na tablicy. Po ćwiczeniu następowało sprawdzenie zidentyfikowanych piktogramów z przygotowanymi opisami.

Czas trwania: 15 minut

IV STANOWISKO: WIZJA BHP 2015, WIZJA OCHRONY ŚRODOWISKA 2015

 • Zapoznanie się z wizjami zamieszczonymi w pniu Drzewa Bezpieczeństwa. Drzewo zostało przygotowane tak aby wszyscy pracownicy zakładu mogli podpisać się pod zapoznaniem z Wizją Bezpieczeństwa na jednym wspólnym drzewie.
 • Złożenie podpisu na małym listku i przyklejenie go do korony drzewa. Drzewo to ma wymiar symboliczny jako zobowiązanie do wypełnianie postanowień wizji.
 • Wręczenie  upominku pracownikom

czas trwania: 20 minut.

Informacje:
- Elżbieta Kutyba, elzbieta.kutyba@philips.com.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP