Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Podsumowanie kampanii | Cele kampanii | Plakat kampanii | Działania kampanii | Adresaci kampanii | Konkurs na plakat dla górnictwa | Seminarium dla ZSIP KHW S.A. | Konkurs plastyczny dla uczniów olsztyńskich szkół podstawowych | Konferencja - Olsztyn | Warsztaty dot. zagrożeń psychospołecznych | Dzień Bezpieczeństwa Pracy | Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z gminy Gaszowice | Konferencja - Elbląg | Seminarium - Rabka | Warsztaty dla pracowników Philips Lighting Poland S.A. | Szkolenie "Nie przechodź obojętnie obok zdarzeń potencjalnie wypadkowych" | Warsztaty "Pracuj bezpiecznie i ekologicznie" | Konkurs plastyczny dla dzieci pracowników IPB | Wykład nt. Zapobieganie zespołom bólowym ... | Akcja "Oceń ryzyko na swoim stanowisku pracy" | Tydzień Bezpieczeństwa Pracy | Konferencja - Żary | Konferencja - Sopot | Konferencja - Rawa Maz. (gazownictwo) | Konferencja - Katowice (Forum Liderów) | Konkurs plastyczny dla dzieci pracowników GAZ-SYSTEM S.A. | Konferencja - Białystok (przemysł spożywczy) | Konferencja - Białystok (praca na wysokości) | Materiały dla prasy | Ściągnij materiały promocyjne kampanii | Partnerzy kampanii

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA
"BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY"

I Tydzień Bezpieczeństwa Pracy pn. "Bezpieczne miejsce pracy"W pierwszym tygodniu września 2011 r. (5-9 września 2011 r.) Huta Bankowa Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej jako partner kampanii spolecznej "Bezpieczne miejsce pracy" przeprowadzi I edycję Tygodnia Bezpieczeństwa Pracy pn. "Bezpieczne miejsce pracy", w którym wzięli udział pracownicy firmy.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach kampanii „Bezpieczne miejsce pracy”. Jego celem było kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy, w tym podnoszenie świadomości oraz zaangażowanie pracowników Huty Bankowa poprzez wielokierunkowe działania prewencyjne w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, produkcyjnych oraz pozaprodukcyjnych.

W ramach akcji przewidziano opracowano szatę graficzną i wykonano plakaty informujące o obchodach Tygodnia Bezpieczeństwa Pracy. Ponadto udostępniono kierownikom wszystkich jednostek organizacyjnych Huty Bankowa Sp. z o.o. materiały edukacyjne (drogą  elektroniczną), w tym materiały kampanii "Bezpieczne miejsce pracy" oraz poradnik dobrych praktyk z zakresu prewencji zagrożeń psychospołecznych.

W ramach Tygodnia Bezpieczeństwa Pracy przeprowadzono:

 • wyrywkowe kontrole stanowisk na stanowiskach nierobotniczych w zakresie spełnienia na nich wymagań wynikających  z instrukcji bhp
  • BHP/O/021 – „Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe”
  • BHP/O/090 – „ Instrukcja BHP obowiązująca przy wykonywaniu prac administracyjno- biurowych”
 • prezentację środków ochrony indywidualnej oczu i układu oddechowego, przygotowaną przez firmę Consultrix – Centrum Ochrony Pracy i Biznesu z Lublina (5 września),
 • pokaz z zakresu udzielania I pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy, które poprowadził przedstawiciel Firmy Medres   Sp. z o.o., na stanowiskach pracy wskazanych przez kierowników Wydziału  (5 i 7 września)
 • indywidualne spotkania pracowników z psychologiem z zakresu problematyki związanej z wykonywaną pracą, radzenia sobie ze stresem, itp. (6 września),
 • wykład dla osób kierujących pracownikami (kierownicy oddziałów, działów, wydziałów, szefów służb) pt. „Psychologiczne aspekty bezpiecznej organizacji miejsca i stanowiska pracy” (6 września),
 • prezentację systemów zabezpieczenia urządzeń Safety Lockout przez Firmę Eurodis Sp. z o.o. z Zamościa k. Bydgoszczy  (7 września).

Ponadto Kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych Huty przeprowadzili m.in.:

 • kontroli wybranych stanowisk z wykorzystaniem pytań zawartych w Karcie oceny stanu bezpieczeństwa pracy
 • kontroli działań proceduralnych z zakresu SZBiHP w wybranych przez siebie obszarach zarządzania

Podsumowanie obchodów I Tygodnia Bezpiecznej Pracy:
 • Pokazy, prezentacje i wykłady były bardzo dobrze przygotowane merytorycznie, z dużym zaangażowaniem osób, które je prowadziły. Dzięki czemu uzyskano właściwą  formę i sposób przekazu.
 • Pokazy z zakresu udzielania I pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem pracowników wszystkich Wydziałów.  Świadczą o tym zadawane przez pracowników pytania oraz skupienie w trakcie pokazu.
 • Bardzo wysoko oceniono aktywność i reakcje pracowników w trakcie wykładu pt. :  „Psychologiczne aspekty bezpiecznej organizacji miejsca i stanowiska pracy” oraz wyniki, jakie pracownicy dozoru uzyskali w ramach prowadzonych przez wykładowcę testów.
 • Stwierdzono konieczność pobudzenia aktywności wśród przedstawicieli dozoru jednego z Wydziałów oraz pracowników administracyjno-biurowych Huty.
 • Wyznaczono najbardziej zadbany rejon zewnętrzny,  najbardziej zadbany rejon wewnętrzny oraz najbardziej nieuporządkowany rejon wewnętrzny danej jednostki organizacyjnej, a także  pracowników wyróżniających się w kategorii dbałości o czystość własnej odzieży roboczej oraz obuwia roboczego na wyróżnienie.
 • W ramach planu poprawy warunków pracy zalecono kierownikom wszystkich jednostek organizacyjnych opracowanie Harmonogramu przedsięwzięć w zakresie dostosowania stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe do wymagań określonych w załączniku nr 1 (lista pytań) instrukcji BHP/O/021 – „Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe”. W pierwszej kolejności Harmonogram obejmować powinien pracowników wykonujących pracę na stanowiskach wyposażonych w ekrany monitorowe -  powyżej 4 godz. / zmianę roboczą.

Wnioski końcowe z I Tygodnia Bezpiecznej Pracy:
 • Przebieg obchodów I Tygodnia Bezpieczeństwa Pracy w Hucie Bankowa potwierdził słuszność wybranego hasła przewodniego: „Bezpieczne miejsce pracy”  oraz zakresu problematyki związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy.
 • Na bazie zdobytych doświadczeń stwierdzono konieczność dalszego kontynuowania w Hucie Bankowa obchodów Tygodnia Bezpiecznej Pracy -  II Tydzień Bezpieczeństwa Pracy w Hucie Bankowa odbędzie się w dniach 3-7.09.2012 r.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP