Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Podsumowanie kampanii | Cele kampanii | Plakat kampanii | Działania kampanii | Adresaci kampanii | Konkurs na plakat dla górnictwa | Seminarium dla ZSIP KHW S.A. | Konkurs plastyczny dla uczniów olsztyńskich szkół podstawowych | Konferencja - Olsztyn | Warsztaty dot. zagrożeń psychospołecznych | Dzień Bezpieczeństwa Pracy | Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z gminy Gaszowice | Konferencja - Elbląg | Seminarium - Rabka | Warsztaty dla pracowników Philips Lighting Poland S.A. | Szkolenie "Nie przechodź obojętnie obok zdarzeń potencjalnie wypadkowych" | Warsztaty "Pracuj bezpiecznie i ekologicznie" | Konkurs plastyczny dla dzieci pracowników IPB | Wykład nt. Zapobieganie zespołom bólowym ... | Akcja "Oceń ryzyko na swoim stanowisku pracy" | Tydzień Bezpieczeństwa Pracy | Konferencja - Żary | Konferencja - Sopot | Konferencja - Rawa Maz. (gazownictwo) | Konferencja - Katowice (Forum Liderów) | Konkurs plastyczny dla dzieci pracowników GAZ-SYSTEM S.A. | Konferencja - Białystok (przemysł spożywczy) | Konferencja - Białystok (praca na wysokości) | Materiały dla prasy | Ściągnij materiały promocyjne kampanii | Partnerzy kampanii

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA
"BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY"

Konferencja: „Bezpieczne miejsce pracy – prewencja zagrożeń psychospołecznych w środowisku pracy”

W dniu 16 września 2011 r., w Łużyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Żarach odbyła się konferencja pr.: "Bezpieczne miejsce pracy - prewencja zagrożeń psychospołecznych", zorganizowana w ramach informacyjnej kampanii społecznej „Bezpieczne miejsce pracy”.


Organizatorem  konferencji  był Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze. W organizację konferencji włączył się także zielonogórski oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, a honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął rektor Łużyckiej Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w  Żarach.

 

Celem konferencji było wsparcie pracowników i pracodawców z woj. lubuskiego w przygotowywaniu oraz realizacji działań służących prewencji zagrożeń psychospołecznych w środowisku pracy, a prze to także zmniejszenie liczby wypadków przy pracy w województwie lubuskim.

Wprowadzeniem do tematyki było omówienie zagrożeń psychospołecznych w środowisku pracy w kontekście współczesnych problemów bezpieczeństwa i zagrożeń człowieka w środowisku i procesach pracy. Reprezentujący ZDZ z Zielonej Góry dr inż. Marek Rybakowski przedstawił problem pracy i jej znaczenia w życiu człowieka, problem bezpieczeństwa pracy, poczucia bezpieczeństwa i zagrożeń w pracy oraz zagrożeń w środowisku i procesach pracy.  

 
Znaczenie procesu adaptacji zawodowej pracowników w kształtowaniu psychospołecznych warunków pracy zaprezentowała prof. dr hab. Tatiana Rongińska z  Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. J.B. Solfy w Żarach. Zwracała uwagę na konieczność dopasowania metod adaptacji do cech każdego z pracowników. Innych działań wymaga "człowiek ekonomiczny", który unika odpowiedzialności społecznej i jest nastawiony na zysk. Taka osoba wymaga materialnej strategii motywowania. "Człowiek społeczny" jest komunikatywny i lojalny, nadaje się do pracy w zespole i przykłada wagę do integracji zespołów i osiągnięć grupowych. "Człowiek samorealizacji" to osoba samodzielna i odpowiedzialna, którą motywuje rozwój indywidualności.

   
Rolę służby BHP w prewencji zagrożeń psychospołecznych w środowisku pracy przedstawił Jerzy Kociński, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby  BHP w Zielonej Górze. Metody prewencji stresu w pracy zaprezentowała Patrycja Maliszewska z Lubuskiego Stowarzyszenia Profilaktyki Społecznej.

   
Problem postaw wobec bezpieczeństwa pracy i ich wpływu na zachowanie pracowników omówiła Agnieszka Szczygielska z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego.

 
Pan Sławomir Nowak, Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze, przedstawił wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie zagrożeń psychospołecznych w środowisku pracy w woj. lubuskim.

Na zakończenie konferencji Witold Gacek z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego omówił realizację procedur awaryjnych w kontekście zagrożeń psychospołecznych w środowisku pracy. Następnie Pan Grzegorz Brylonek z EcoMS Consulting Sp. z o.o. omówił  podejście behawioralne jako nową metodę kształtowania bezpiecznych zachowań w miejscu pracy.

 Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP