Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Podsumowanie kampanii | Cele kampanii | Plakat kampanii | Działania kampanii | Adresaci kampanii | Konkurs na plakat dla górnictwa | Seminarium dla ZSIP KHW S.A. | Konkurs plastyczny dla uczniów olsztyńskich szkół podstawowych | Konferencja - Olsztyn | Warsztaty dot. zagrożeń psychospołecznych | Dzień Bezpieczeństwa Pracy | Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z gminy Gaszowice | Konferencja - Elbląg | Seminarium - Rabka | Warsztaty dla pracowników Philips Lighting Poland S.A. | Szkolenie "Nie przechodź obojętnie obok zdarzeń potencjalnie wypadkowych" | Warsztaty "Pracuj bezpiecznie i ekologicznie" | Konkurs plastyczny dla dzieci pracowników IPB | Wykład nt. Zapobieganie zespołom bólowym ... | Akcja "Oceń ryzyko na swoim stanowisku pracy" | Tydzień Bezpieczeństwa Pracy | Konferencja - Żary | Konferencja - Sopot | Konferencja - Rawa Maz. (gazownictwo) | Konferencja - Katowice (Forum Liderów) | Konkurs plastyczny dla dzieci pracowników GAZ-SYSTEM S.A. | Konferencja - Białystok (przemysł spożywczy) | Konferencja - Białystok (praca na wysokości) | Materiały dla prasy | Ściągnij materiały promocyjne kampanii | Partnerzy kampanii

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA
"BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY"

Konkurs plastyczny pn.: „Bezpieczne miejsce pracy” dla dzieci pracowników Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego „IPB” Sp. z o.o. w Iławie

Termin konkursu: 20 czerwca – 26 sierpnia 2011 r.

Konkurs plastyczny dla dzieci pracowników „IPB” sp. z o.o. w Iławie wpisuje się w działania prowadzone w ramach informacyjnej Kampanii społecznej pn. „Bezpieczne miejsce pracy” organizowanej w roku 2011 przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

1. Organizatorzy konkursu:
- Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
- Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „IPB” sp. z o.o. w Iławie

2. Cel konkursu:
Celem konkursu jest popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy wśród dzieci oraz podnoszenie świadomości występowania zagrożeń  w środowisku, w którym pracują ich rodzice a także bezpośrednie zaangażowanie rodzica - pracownika w tematykę związaną z bezpiecznym miejscem pracy.

Zadaniem dzieci jest plastyczne przedstawienie swojego wyobrażenia o bezpiecznym miejscu pracy, w pracy wykonywanej przez rodziców – na placu budowy. Może dotyczyć to zarówno czynników fizycznych w środowisku pracy (np. hałas, oświetlenie), warunków higienicznych, jak i czynników psychospołecznych.

3. Uczestnicy:
Dzieci w wieku od 5 do 18 lat.

4. Sposób realizacji konkursu:
Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
• dzieci w wieku od 5 do 9 lat
• dzieci w wieku od 10 do 14 lat
• dzieci w wieku od 15 do 18 lat.
Zadaniem dzieci jest wykonanie prac plastycznych techniką dowolną:
• w wieku od 5 do 9 lat – w formacie A4 (mały blok)
• w wieku od 10 do 18 lat – w formacie A3 (duży blok)
Na odwrocie pracy należy podać imię i nazwisko autora pracy, adres zamieszkania, nr telefonu rodzica.

Zadaniem kierownika budowy będzie w dniu 26 sierpnia zebranie prac od pracowników i przekazanie ich do Gł. Specj. ds BHP.

5. Ocena prac konkursowych:
Jury konkursu, w skład którego wejdą przedstawiciele Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego „IPB” sp. z o.o. w Iławie przyzna 9 nagród głównych (po trzy z każdej grupy wiekowej) i 12 wyróżnień. Oceniane będą poprawność tematyczna, pomysłowość, estetyka pracy. Decyzja Jury jest ostateczna, a uczestnikom nie przysługuje prawo odwołania.

6. Finał konkursu:
Finał konkursu i rozdanie nagród laureatom odbędzie się w dniu 10 września 2011 r.  podczas Pikniku Rodzinnego w Gardzieniu k/Iławy. Szczegółowe informacje na  temat wyników konkursu zostaną przekazane na budowy bezpośrednio  po posiedzeniu Jury konkursu. Planowany termin posiedzenia – 30 sierpnia 2011 r.

Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody, a autorzy prac wyróżnionych – dyplomy i upominki.

7. Warunki konkursu:
Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. Organizatorzy mają prawo do reprodukcji i wykorzystania w całości lub części w celach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych prac nadesłanych na konkurs. Przystąpienie  do konkursu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie nazwisk i wizerunku autorów prac biorących udział w konkursie w akcjach informacyjnych i promocyjnych związanych z konkursem.

Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego regulaminu.


KALENDARIUM

20 czerwca 2011 r.
rozpoczęcie konkursu

26 sierpnia 2011 r.
ostateczny termin składania prac u kierowników budów

30 sierpnia 2011 r.
ocena prac konkursowych - posiedzenie Jury konkursu

31 sierpnia  2011 r
przekazanie informacji o wynikach konkursu do kierowników budów

10 września 2011 r.
uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu połączona z  otwarciem wystawy pokonkursowej nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych (podczas Pikniku Rodzinnego w Gardzieniu k/Iławy)

Informacji na temat konkursu udziela:
Pani Elżbieta Bożejewicz – tel. 0603 100 337

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP