Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Podsumowanie kampanii | Cele kampanii | Plakat kampanii | Działania kampanii | Adresaci kampanii | Konkurs na plakat dla górnictwa | Seminarium dla ZSIP KHW S.A. | Konkurs plastyczny dla uczniów olsztyńskich szkół podstawowych | Konferencja - Olsztyn | Warsztaty dot. zagrożeń psychospołecznych | Dzień Bezpieczeństwa Pracy | Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z gminy Gaszowice | Konferencja - Elbląg | Seminarium - Rabka | Warsztaty dla pracowników Philips Lighting Poland S.A. | Szkolenie "Nie przechodź obojętnie obok zdarzeń potencjalnie wypadkowych" | Warsztaty "Pracuj bezpiecznie i ekologicznie" | Konkurs plastyczny dla dzieci pracowników IPB | Wykład nt. Zapobieganie zespołom bólowym ... | Akcja "Oceń ryzyko na swoim stanowisku pracy" | Tydzień Bezpieczeństwa Pracy | Konferencja - Żary | Konferencja - Sopot | Konferencja - Rawa Maz. (gazownictwo) | Konferencja - Katowice (Forum Liderów) | Konkurs plastyczny dla dzieci pracowników GAZ-SYSTEM S.A. | Konferencja - Białystok (przemysł spożywczy) | Konferencja - Białystok (praca na wysokości) | Materiały dla prasy | Ściągnij materiały promocyjne kampanii | Partnerzy kampanii

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA
"BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY"

Konferencja pt.: „Bezpieczne Miejsce Pracy - Upowszechnianie dobrych praktyk eliminujących nieprawidłowości i zagrożenia na budowachW dniu 22 września 2011 r., w Urzędzie Miasta w Sopocie odbyła się konferencja pt.: "Bezpieczne Miejsce Pracy - Upowszechnianie dobrych praktyk eliminujących nieprawidłowości i zagrożenia na budowach". Organizatorem  konferencji  byli członkowie Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez CIOP-PIB oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Sopot.

Konferencja została zorganizowana przez członków Sieć Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez CIOP-PIB, w ramach informacyjnej kampanii społecznej „Bezpieczne miejsce pracy”. Organizatorem kampanii jest Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.

W konferencji wzięło udział 111 pracowników i pracodawców z całego kraju, głównie z woj. pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Większość stanowili przedstawiciele firm prywatnych (56%), dużych i średnich przedsiębiosrtw (59%), zajmujących się przede wszystkim budownictwem, produkcją oraz usługacmi (w sumie 50%). Większość uczestników konferencji stanowili pracownicy służby bhp (w sumie 65%).  

Tematem wiodącym konferencji było upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu prewencji wypadkowej z budownictwie. W programie pierwszej części konferencji zostały omówione działania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu  Badawczego na rzecz bezpieczeństwa pracy w budownictwie, metody kształtowania probezpiecznej postawy pracowników firm budowlanych, działalność Państwowej Inspekcji Pracy z Gdańska oraz historię służb bhp w zakładach pracy. Przedstawiona została także kampania informacyjno-prewencyjna PIP w budownictwie.

W drugiej części konferencji zostały zaprezentowane przykłady dobrych praktyk z zakresu poprawy bezpieczeństwa pracy, pochodzące z przedsiębiorstw z województwa pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Przedstawiono dobre praktyki bhp: z zakresu prewencji stresu w firmie budowlanej, przy budowie stadionu, z zakresu kształtowania kultury bezpieczeństwa w budownictwie, w firmie AQUA-SOPOT oraz podczas remontu i modernizacji Opery Leśnej w Sopocie.

Konferencja była okazją do dzielenia się dobrymi praktykami i do wymiany doświadczeń, co umożliwia znajdowanie takich metod i sposobów, które pozwalają na skuteczną poprawę jakości pracy i życia.

Program konferencji (pdf)

  
 
  
 
  

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP