Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Podsumowanie kampanii | Cele kampanii | Plakat kampanii | Działania kampanii | Adresaci kampanii | Konkurs na plakat dla górnictwa | Seminarium dla ZSIP KHW S.A. | Konkurs plastyczny dla uczniów olsztyńskich szkół podstawowych | Konferencja - Olsztyn | Warsztaty dot. zagrożeń psychospołecznych | Dzień Bezpieczeństwa Pracy | Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z gminy Gaszowice | Konferencja - Elbląg | Seminarium - Rabka | Warsztaty dla pracowników Philips Lighting Poland S.A. | Szkolenie "Nie przechodź obojętnie obok zdarzeń potencjalnie wypadkowych" | Warsztaty "Pracuj bezpiecznie i ekologicznie" | Konkurs plastyczny dla dzieci pracowników IPB | Wykład nt. Zapobieganie zespołom bólowym ... | Akcja "Oceń ryzyko na swoim stanowisku pracy" | Tydzień Bezpieczeństwa Pracy | Konferencja - Żary | Konferencja - Sopot | Konferencja - Rawa Maz. (gazownictwo) | Konferencja - Katowice (Forum Liderów) | Konkurs plastyczny dla dzieci pracowników GAZ-SYSTEM S.A. | Konferencja - Białystok (przemysł spożywczy) | Konferencja - Białystok (praca na wysokości) | Materiały dla prasy | Ściągnij materiały promocyjne kampanii | Partnerzy kampanii

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA
"BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY"

Konferencja pt.: „Bezpieczne miejsce pracy”W dniach 14-15 kwietnia 2011 roku w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz w Hotelu HP Park w Olsztynie zorganizowano konferencję pt.: „Bezpieczne miejsce pracy”.
Organizatorami konferencji byli: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Olsztynie oraz członkowie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

Celem konferencji, w której wzięło udział 178 osób z terenu całego kraju, było poszerzenie zakresu wiedzy pracowników i pracodawców z zakresu prewencji zagrożeń psychospołecznych w środowisku pracy. Większość uczestników stanowili przedstawiciele firm prywatnych (89%), zatrudniających powyżej 250 osób (44%), zajmujących się produkcją, budownictwem oraz administracją publiczną oraz obroną (w sumie 69% respondentów). Większość uczestników konferencji stanowili pracownicy służby bhp (63%)  

Głównym tematem pierwszego dnia konferencji były zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy (stres, mobbing, dyskryminacja, wypalenie zawodowe) oraz sposoby zapobiegania i walki z tymi zjawiskami (program konferencji – zał. nr 2). W pierwszej sesji pt.: „Prewencja zagrożeń psychospołecznych w środowisku pracy” omówiono psychospołeczne zagrożenia w miejscu pracy, psychologiczno-socjologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w środowisku pracy, kulturę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, znaczenie procesu adaptacji młodych pracowników w kształtowaniu psychospołecznych warunków pracy oraz ocenę zagrożeń psychospołecznych metodą Risk Score. Zagadnienia te były omawiane przez wykładowców z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Stowarzyszenia „Zdrowa Praca”.  

W drugiej sesji dotyczącej dobrych praktyk bhp przedstawiciele przedsiębiorstw budowlanych należących do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy prezentowali dobre praktyki z zakresu prewencji zagrożeń psychospołecznych. Tego dnia odbyła się także dyskusja „okrągłego stołu” na temat tych zagrożeń z udziałem m.in. psychologów, pracowników, pracodawców, pracowników służby bhp, związków zawodowych i inspektorów pracy.

Dyskusję prowadził mł. insp. Piotr Zabuski -  Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

Uczestnicy dyskusji panelowej:
- Krzysztof Ostrowski - Dyrektor ds. Technicznych w „IPB” Sp. z o.o. w Iławie  
- Grzegorz Benc - Z-ca brygadzisty brygady, murarz  montaż;ysta w „IPB” Sp. z o.o.
- Paweł Rozowski -  Wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji w GIP
- Irena Żychowicz - Przewodnicząca Związków Zawodowych Pracowników
Telekomunikacji, W-ce Przewodnicząca OPZZ Regionu Warmińsko-Mazurskiego.
- Mariusz Butowski - Główny specjalista ds. bhp w firmie STABILATOR Sp. z o.o.
w Gdańsku
- Katarzyna Orlak - Prezes Stowarzyszenia „Zdrowa Praca”  
- Dorota Żołnierczyk-Zreda - psycholog, Kierownik Pracowni Psychologii i Socjologii
Pracy CIOP-PIB

Drugi dzień konferencji był w całości poświęcony profilaktyce wypadkowej i został przygotowany przez Państwową Inspekcję Pracy. Prezentowano kampanie społeczne oraz główne założenia i planowany przebieg realizacji Warmińsko-Mazurskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy 2010-12. „Dobre praktyki” w zakresie bezpieczeństwa pracy przedstawił przedstawiciel olsztyńskiej spółki branży mięsnej „Indykpol” S.A. Przedsiębiorstwo INDYKPOL z Olsztyna zaprosiło uczestników konferencji za wizytę techniczną. Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją wyrobów drobiowych. Do wizyty udostępniono stanowiska pracy rozkroju i dzielenia mięsa oraz produkcję wyrobów. Po wizycie technicznej uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań pracownikom zespołu ds. bhp na temat bezpieczeństwa pracy na stanowiskach pracy w przedsiębiorstwie.

Konferencji towarzyszyły targi producentów artykułów bhp oraz wydawnictw z możliwością zakupu wystawianych produktów. Na stoisku OIP, poza wydawnictwami PIP, można było uzyskać poradę z zakresu prawa pracy i przepisów bhp

Sponsorzy konferencji - (ściagnij informację o sponsorach)

Dokumentacja fotograficzna konferencji

 
 
 
 
 
 
 

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP