Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Podsumowanie kampanii | Cele kampanii | Plakat kampanii | Działania kampanii | Adresaci kampanii | Konkurs na plakat dla górnictwa | Seminarium dla ZSIP KHW S.A. | Konkurs plastyczny dla uczniów olsztyńskich szkół podstawowych | Konferencja - Olsztyn | Warsztaty dot. zagrożeń psychospołecznych | Dzień Bezpieczeństwa Pracy | Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z gminy Gaszowice | Konferencja - Elbląg | Seminarium - Rabka | Warsztaty dla pracowników Philips Lighting Poland S.A. | Szkolenie "Nie przechodź obojętnie obok zdarzeń potencjalnie wypadkowych" | Warsztaty "Pracuj bezpiecznie i ekologicznie" | Konkurs plastyczny dla dzieci pracowników IPB | Wykład nt. Zapobieganie zespołom bólowym ... | Akcja "Oceń ryzyko na swoim stanowisku pracy" | Tydzień Bezpieczeństwa Pracy | Konferencja - Żary | Konferencja - Sopot | Konferencja - Rawa Maz. (gazownictwo) | Konferencja - Katowice (Forum Liderów) | Konkurs plastyczny dla dzieci pracowników GAZ-SYSTEM S.A. | Konferencja - Białystok (przemysł spożywczy) | Konferencja - Białystok (praca na wysokości) | Materiały dla prasy | Ściągnij materiały promocyjne kampanii | Partnerzy kampanii

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA
"BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY"

I ogólnopolska konferencja na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gazownictwie pt.: „Bezpieczne miejsce pracy w strefach zagrożenia wybuchem”

Konferencja została zorganizowana w ramach informacyjnej kampanii społecznej „Bezpieczne miejsce pracy”.

W dniach 17-18 października 2011 r., w Hotelu OSSA w Rawie Mazowieckiej odbyła się konferencja pt.: "Bezpieczne miejsce pracy w strefach zagrożenia wybuchem". Organizatorami  konferencji  byli Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.

W konferencji wzięło udział 160 pracowników i pracodawców z całego kraju. Większość stanowili przedstawiciele firm państwowych (89%), średnich i dużych przedsiębiosrtw (93%), zajmujących się przede wszystkim dostawą gazu (78%). Większość uczestników konferencji stanowili kierownicy i pracownicy innych działów niż bhp (w sumie 67%).    

 

Tematem wiodącym konferencji była poprawa bezpieczeństwa pracy w gazownictwie. W pierwszym dniu konferencji referaty wygłosili przedstawiciele: Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Inspektoratu Pracy, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu  Badawczego, Gaz-System S.A. oraz firmy DuPoint. Omówiono: wymagania ochrony przeciwpożarowej dotyczące zagrożenia wybuchem, wyniki kontroli prac gazoniebezpiecznych w strefach zagrożenia wybuchem (w doświadczeniach Państwowej Inspekcji Pracy), dobór i użytkowanie środków ochrony indywidualnej chroniących pracowników w strefach zagrożenia wybuchem, system eksploatacji sieci przesyłowej jako narzędzie wspomagające pracę służb eksploatacyjnych GAZ-SYSTEM S.A. oraz przykłady lekkiej i wytrzymałej odzieży ochronnej z włókna Nomex® chroniącej pracowników w strefach zagrożenia wybuchem.

  

 

W drugim dniu konferencji - przedstawiciel Gaz-System S.A. omówili działanie urządzenia TDW Williamson (służące do zamykania przepływu gazu). Zorganizowano także praktyczny pokaz zastosowani tego urządzenia.

 

Konferencji towarzyszyła wystawa producentów urządzeń do wykrywania gazu oraz dystrybutorów środków ochrony indywidualnej. Prezentowano także materiały informacyjne dotyczące poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP