Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Kampanii RYZYKO ZAWODOWE W GÓRNICTWIE | Baner kampanii | Plakat kampanii | Cele kampanii | Tło kampanii - Ocena warunków pracy w górnictwie | Przepisy prawa | Książki - zarządzanie bezpieczeństwem, ocena ryzyka | Partnerzy kampanii | Patronat medialny | Działania kampanii | Seminarium dla zakładowych społecznych inspektorów pracy (marzec'09) | Narada kierowników działów bhp i szkolenia | Spotkanie Forum ZSIPracy Górnictwa Podziemnego | IX Konferencja "Kruszywa mineralne" | XI Konferencja pt.: "Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie" | Konferencja dla społecznych inspektorów pracy | Konferencja - Ryzyko zawodowe w żwirowniach | Spotkanie WUG | Seminarium dla zakładowych społecznych inspektorów pracy (październik'09) | Konkurs fotograficzny | Konkurs na plakat KHW S.A. | Konkurs wiedzy | Materiały do pobrania


KONFERENCJA "RYZYKO ZAWODOWE W ŻWIROWNIACH"


Już we wrześniu rozpoczyna się druga część kampanii społecznej pt.: „Ryzyko zawodowe w górnictwie”, prowadzonej w 2009 r. przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Wyższym Urzędem Górniczym.

Pierwszym powakacyjnym przedsięwzięciem kampanii będzie konferencja pt. „Ryzyko zawodowe w żwirowniach” dla pracodawców i pracowników żwirowni, która odbędzie się w dniu 23 września 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (Urząd Wojewódzki - Olsztyn, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9).

Organizatorzy:
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP - Oddział Olsztyn;
- Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy;
- PIP- Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie

Współorganizatorzy:
- Wyższy Urząd Górnictwa,
- Główny Instytut Górnictwa,
- Urząd Dozoru Technicznego

Celem konferencji będzie przekonanie uczestników konferencji (przede wszystkich przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego), że systematyczna analiza i ocena ryzyka zawodowego pozwoli zredukować zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników.

PROGRAM KONFERENCJI:

godz. 11.00 Otwarcie konferencji

godz. 11.15      
Kampania społeczna „Ryzyko zawodowe w górnictwie”
– CIOP-PIB, Warszawa

godz. 11.30
Ocena stanu bezpieczeństwa w żwirowniach i wymagania prawne dotyczące prawidłowego funkcjonowania żwirowni – OUG, Warszawa

godz. 11.55
Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w odkrywkowych zakładach górniczych – CIOP-PIB, Warszawa

godz. 12.15
Wymagania dotyczące dokumentu bezpieczeństwa w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite – GIG, Katowice

godz. 12.30
Instrumentarium wspomagające ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
- CIOP-PIB, Warszawa

godz. 12.45 - Przerwa na kawę

godz. 13.00
Zasady użytkowania urządzeń podlegających dozorowi technicznemu
w żwirowniach – UDT, Warszawa

godz. 13.15
Zagrożenia i wypadki przy pracy w  żwirowniach z terenu warmińsko-mazurskiego
- OIP, Olsztyn

godz. 13.35
Zasady doboru i stosowania sprzętu ochrony indywidualnej w żwirowniach
- CIOP-PIB, Warszawa

godz. 14.05
Dobre praktyki z zakresu bhp na wybranych stanowiskach pracy w żwirowni
– Olsztyńskie Kopalnie Surowców i Minerałów Olsztyn, OIP Olsztyn (film, zdjęcia)

godz. 14.35 Zakończenie konferencji


Sprawy organizacyjne związane z odziałem w konferencji prowadzą:
Pani Julianna Durczak
tel. 0-606 685 527, email: juliadu@wp.pl
oraz
Pani Iwona Zając
tel. 0-606 441 438, email: zajac.iwa@wp.pl

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

O konferencji w mediach:

Teberia

zobacz

www.nettg.pl

zobacz

www.rynekkamienia.pl

zobacz