Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Kampanii RYZYKO ZAWODOWE W GÓRNICTWIE | Baner kampanii | Plakat kampanii | Cele kampanii | Tło kampanii - Ocena warunków pracy w górnictwie | Przepisy prawa | Książki - zarządzanie bezpieczeństwem, ocena ryzyka | Partnerzy kampanii | Patronat medialny | Działania kampanii | Seminarium dla zakładowych społecznych inspektorów pracy (marzec'09) | Narada kierowników działów bhp i szkolenia | Spotkanie Forum ZSIPracy Górnictwa Podziemnego | IX Konferencja "Kruszywa mineralne" | XI Konferencja pt.: "Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie" | Konferencja dla społecznych inspektorów pracy | Konferencja - Ryzyko zawodowe w żwirowniach | Spotkanie WUG | Seminarium dla zakładowych społecznych inspektorów pracy (październik'09) | Konkurs fotograficzny | Konkurs na plakat KHW S.A. | Konkurs wiedzy | Materiały do pobrania


OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA
"RYZYKO ZAWODOWE W GÓRNICTWIE"

CEL KAMPANII

Celem długookresowym kampanii jest pomoc pracodawcom i pracownikom przedsiębiorstw górniczych w zrozumieniu potrzeb i zbudowaniu bezpieczniejszego, zdrowszego i bardziej produktywnego środowiska pracy poprzez zmianę podejścia do oceny ryzyka zawodowego w miejscu pracy.

Celem krótkookresowym kampanii jest zapoznanie jej adresatów, że systematyczna analiza i ocena tego ryzyka pozwoli wyeliminować zagrożenia powodujące uszkodzenia ciała czy uszczerbki na zdrowiu. Ocena ryzyka zawodowego jest podstawą skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, a także sposobem na ograniczenie liczby wypadków związanych z pracą. Jest procesem szacowania i wyznaczania dopuszczalności ryzyka, jakie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników wynika z zagrożeń występujących w miejscu pracy.

Sposoby realizacji celów kampanii:
  • zachęcanie partnerów do aktywnego uczestnictwa w tej kampanii
  • popularyzacja wiedzy na temat zobowiązań prawnych oraz praktycznej potrzeby oceny ryzyka w miejscu pracy
  • promowanie prostego, etapowego podejścia do oceny ryzyka
  • uświadamianie pracownikom górnictwa, na czym polega ocena ryzyka i jego procedura
  • zachęcanie przedsiębiorstw górniczych (podwykonawców, współpracowników) do przeprowadzania wewnętrznej  oceny ryzyka w firmie
  • promowanie idei, że ocena ryzyka jest wspólnym zadaniem, za które odpowiedzialność ponoszą zarówno pracodawcy, jak i pracownicy
  • wspieranie pracodawców, pracowników, pracowników ds. bezpieczeństwa, praktyków i wszystkich zaangażowanych w kwestię zapobiegania ryzyku w miejscu pracy (poprzez dobre praktyki, lepszy dostęp do narzędzi i zasobów potrzebnych do oceny ryzyka)
  • upowszechnienie informacji na temat wyników oceny ryzyka, co stanowi pierwszy krok do systemowego zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP