Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Kampanii RYZYKO ZAWODOWE W GÓRNICTWIE | Baner kampanii | Plakat kampanii | Cele kampanii | Tło kampanii - Ocena warunków pracy w górnictwie | Przepisy prawa | Książki - zarządzanie bezpieczeństwem, ocena ryzyka | Partnerzy kampanii | Patronat medialny | Działania kampanii | Seminarium dla zakładowych społecznych inspektorów pracy (marzec'09) | Narada kierowników działów bhp i szkolenia | Spotkanie Forum ZSIPracy Górnictwa Podziemnego | IX Konferencja "Kruszywa mineralne" | XI Konferencja pt.: "Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie" | Konferencja dla społecznych inspektorów pracy | Konferencja - Ryzyko zawodowe w żwirowniach | Spotkanie WUG | Seminarium dla zakładowych społecznych inspektorów pracy (październik'09) | Konkurs fotograficzny | Konkurs na plakat KHW S.A. | Konkurs wiedzy | Materiały do pobrania


Szkolny konkurs fotograficzny
pn.: „Ryzykowne zachowania w miejscu pracy”
dla uczniów klas górniczych szkół zawodowychŚciągnij plakat konkursu (50x70 cm)

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs został zorganizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Ryzyko zawodowe w górnictwie”. Jej celem była przede wszystkim pomoc pracodawcom i pracownikom przedsiębiorstw górniczych w zrozumieniu potrzeb i zbudowaniu bezpieczniejszego, zdrowszego i bardziej produktywnego środowiska pracy poprzez zmianę podejścia do oceny ryzyka zawodowego w miejscu pracy.

I. Cel konkursu
Uzyskanie oryginalnych zdjęć dokumentujących problematykę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy, popularyzacja problematyki bezpiecznych zachowań, skierowanie uwagi uczestników konkursu na potencjalne zagrożenia występujące w otoczeniu

II. Organizatorzy konkursu:
1. Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
2. Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
3. Katowicki Holding Węglowy S.A. w Katowicach

III. Zadania organizatorów konkursu
1. Opracowanie regulaminu Konkursu.
2. Organizacja poszczególnych etapów Konkursu (eliminacje i finał).
3. Powołanie składu jury konkursowego.
4. Zapewnienie dyplomów i nagród.
5. Sporządzenie protokołów z przebiegu poszczególnych etapów Konkursu.
6. Ogłoszenie wyników Konkursu i zorganizowane wręczenia nagród.
7. Promowanie idei Konkursu.
8. Ocena przedsięwzięcia.

IV. Uczestnicy konkursu:
Młodzież - uczniowie szkół zawodowych

V. Zasady przeprowadzenia Konkursu
1. Konkurs składał się z dwóch części: eliminacji i finału.
2. Eliminacje odbywały się w szkołach, które zgłosiły się do udziału w Konkursie,
a finał w siedzibie Katowickiego Holdingu Węglowego w Katowicach (adres: ul. Damrota 16, 40-022 Katowice
3. W każdej ze szkół dokonywano wyboru 5 najlepszych prac
4. Wybrane prace przesłaneo do siedziby KHW S.A.
5. Do finału Konkursu przeszło po 5 najlepszych prac z każdej ze szkół.
6. W części finałowej Konkursu wybrane zdjęcia zostały ocenione przez ekspertów w dziedzinach fotografii, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Trzy najlepsze zdjęcia zostały nagrodzone i opublikowane na łamach prasy i na stronie internetowej kampanii.

VI. Wymagania techniczne:
Każdy uczestnik konkursu mógł nadesłać maksymalnie 5 zdjęć. Konkursowe prace miały postać czarno-białej lub barwnej odbitki na papierze fotograficznym formatu minimalnie 13 x 18 cm, maksymalnie formatu A4.

Do prac dołączano:
1. płytę CD z fotografiami zapisanymi w formacie JPG (rozdzielczość min. 300 dpi)
2. dane osobowe autora: imię i nazwisko, adres z kodem pocztowym,
numer telefonu, e-mail
3. oświadczenie zgodnie z załącznikiem 1

VII. Terminy
1. Zgłaszanie się szkół do udziału w konkursie - do dnia 22 czerwca 2009 r.
2. Część eliminacyjna konkursu -  do dnia 25 września 2009 r.
3. Przesłanie wyników eliminacji do Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. i ustalenie grupy finalistów -  do dnia 16 października 2009 r.
4. Finał konkursu – w dniu 28 października 2009 r.
5. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród  i dyplomów – podczas uroczystości Barbórka 2009 r.

VIII. Nagrody
Zwycięzca konkursu otrzymał nagrodę rzeczową, a pozostali finaliści – upominki i dyplomy uczestnictwa.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP