Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Kampanii RYZYKO ZAWODOWE W GÓRNICTWIE | Baner kampanii | Plakat kampanii | Cele kampanii | Tło kampanii - Ocena warunków pracy w górnictwie | Przepisy prawa | Książki - zarządzanie bezpieczeństwem, ocena ryzyka | Partnerzy kampanii | Patronat medialny | Działania kampanii | Seminarium dla zakładowych społecznych inspektorów pracy (marzec'09) | Narada kierowników działów bhp i szkolenia | Spotkanie Forum ZSIPracy Górnictwa Podziemnego | IX Konferencja "Kruszywa mineralne" | XI Konferencja pt.: "Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie" | Konferencja dla społecznych inspektorów pracy | Konferencja - Ryzyko zawodowe w żwirowniach | Spotkanie WUG | Seminarium dla zakładowych społecznych inspektorów pracy (październik'09) | Konkurs fotograficzny | Konkurs na plakat KHW S.A. | Konkurs wiedzy | Materiały do pobrania


XI Konferencja pt.: „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”W dniach 21-22 kwietnia 2009 r. w Andrychowie odbyła się XI Konferencja pt.: „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”, zorganizowana przez Wyższy Urząd Górniczy, Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Główny Instytut Górniczy. Konferencja stanowiła uroczystą inaugurację ogólnopolskiej kampanii społecznej „Ryzyko zawodowe w górnictwie”, przygotowanej i koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Wyższym Urzędem Górniczym, pod honorowym patronatem Prezesa Urzędu.

Jej patronami medialnymi zostały miesięczniki: „Bezpieczeństwo Pracy-Nauka  i Praktyka”, „WUG Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie”, „Przyjaciel przy Pracy”, „Promotor”, „Praca i Zdrowie” oraz „Nowy Przemysł”, a także portal internetowy www.wnp.pl.

W konferencji uczestniczyło ponad 170 osób, m.in.: przedstawiciele zakładów górniczych górnictwa podziemnego, odkrywkowego i otworowego (w tym prezesi i wiceprezesi spółek węglowych, kierownicy ruchu zakładów górniczych), rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego, producenci urządzeń, przedstawiciele wyższych uczelni i jednostek naukowo-badawczych oraz organów nadzoru górniczego.

W dwudniowym programie, podzielonym na 6 sesji tematycznych, zaprezentowano nową strategię Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012 oraz ogólnopolską kampanię „Ryzyko zawodowe w górnictwie”, a także ocenę stanu bezpieczeństwa w górnictwie w 2008 r., ryzyko chorób zawodowych w górnictwie, ratownictwo górnicze w górnictwie nafty i gazu oraz działania przedsiębiorcy w zakresie prewencji wypadkowej. Przedstawiono również ocenę wpływu czynnika ludzkiego na wypadkowość w kopalniach węgla kamiennego (artykuł na ten temat, autorstwa pana Benedykta Niemca z Głównego Instytutu Górnictwa, zostanie opublikowany w majowym wydaniu „Bezpieczeństwa Pracy”) i wpływ prestiżu i autorytetu osobistego na efekt bezpiecznej pracy w kopalni, a także wiele innych referatów przygotowanych przez przedstawicieli zakładów górniczych, wyższych uczelni oraz organów nadzoru górniczego.


   
   
   

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

O konferencji w mediach:

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

zobacz

Wirtualny Nowy Przemysł

zobacz

pl.redtra.com

zobacz

teberia.pl

zobacz