Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Plany operacyjno-ratownicze | Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy | Wymagania dotyczące wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych | Zmiany wprowadzone przez rozporządzenie zmieniające wymagania dotyczące wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych | Zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy | Wymagania dotyczące zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych | Plany działania na wypadek poważnej awarii w zakładach kategorii ZZR | Porównanie Dyrektywy Seveso II i Dyrektywy Seveso III

Plany działania na wypadek poważnej awarii w zakładach kategorii ZZR

Należy zwrócić uwagę na niezwykle istotną kwestię. Jednym z elementów składowych zarówno MAPP w UE, jak i PZA w Polsce jest „zwalczanie skutków awarii przemysłowej” oraz „określenie sposobów ograniczenia skutków awarii przemysłowej dla ludzi i środowiska w przypadku jej zaistnienia” (art. 252, ust. 2 POŚ). Przypomnijmy, że zapisy te dotyczą obu kategorii zakładów, tzn. zarówno ZDR, jak i ZZR.

Z przytoczonych zapisów dotyczących PZA jednoznacznie wynika, że również w zakładach kategorii ZZR muszą być opracowane plany działań na wypadek wystąpienia poważnej awarii, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie stosuje się do nich wymagań ustalonych w rozporządzeniu MGPiPS dla wewnętrznych planów operacyjno–ratowniczych w ZDR (zakładów kategorii ZZR nie dotyczą przepisy artykułów 260 – 262 ustawy POŚ).

Różnica między wewnętrznymi planami operacyjno–ratowniczymi dla zakładów kategorii ZDR i planami działań na wypadek awarii w ZZR polega na tym, że:
  • W przypadku ZDR są to odrębne dokumenty, które muszą spełniać szczególne wymagania, ustalone w przepisach dotyczących planów operacyjno-ratowniczych;
  • W zakładach kategorii ZZR plany awaryjne są częścią PZA a ich zawartość, jak i całego programu zapobiegania awariom (PZA), powinna być adekwatna do wielkości zagrożeń poważnymi awariami przemysłowymi.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP