Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zgłaszanie poważnych awarii do GIOŚ | Kryteria poważnej awarii oraz wymagania podlegającej zgłaszaniu do GIOŚ z komentarzem | Sposób, tryb i terminy zgłaszania poważnych awarii

Zgłaszanie poważnych awarii do GIOŚ

Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r., wydanego zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, poważne awarie są objęte obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Poniżej przedstawiono omówienie tego rozporządzenia ministra środowiska.

Rozporządzenie określa:
  1. kryteria charakteryzujące poważne awarie, objęte obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przez organy administracji właściwe do zwalczania poważnych awarii; 
  2. terminy zgłoszenia poważnych awarii, o których mowa w pkt 1; 
  3. zakres informacji zawarty w zgłoszeniu o poważnej awarii. 

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93