Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2010 | 2/2010 | 3/2010 | 4/2010 | 5/2010 | 6/2010 | 7-8/2010 | 9/2010 | 10/2010 | 11/2010 | 12/2010


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 11 (470) LISTOPAD 2010


Ocena komfortu i obciążenia cieplnego człowieka z zastosowaniem wirtualnych manekinów termicznych
Anna Bogdan

W prognozowaniu obciążenia termicznego oraz modelowaniu izolacyjności cieplnej odzieży stosowanej na danym stanowisku pracy od lat stosowane są rzeczywiste manekiny termiczne umożliwiające odwzorowanie procesów wymiany ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem. Wraz z rozwojem technik numerycznego modelowania wymiany ciepła opracowywane są również wirtualne manekiny termiczne, które umożliwiają szybkie określenie ryzyka wystąpienia obciążenia termicznego na danym stanowisku pracy. W artykule przedstawiono informacje na temat konstrukcji pierwszego polskiego wirtualnego manekina termicznego, wyposażonego w moduł umożliwiający symulację również działania układu termofizjologii człowieka.

Badanie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwie (3)
Jan Rzepecki

W artykule przedstawiono wyniki badań efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, przeprowadzonych w 25 przedsiębiorstwach. Dokonano analizy kosztów ZZL z uwzględnieniem kosztów bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz kosztów działalności prewencyjnej w przedsiębiorstwach. Ponadto przeprowadzono analizę i ocenę wskaźników udziału kosztów bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w ogólnych kosztach ZZL oraz wskaźników efektywności zarówno wśród przedsiębiorstw o dobrym poziomie ZZL i pozostałych, jak i w przedsiębiorstwach ujętych w trzech dużych grupach działalności.

Skuteczność programów modyfikacji zachowań niebezpiecznych - doświadczenia zagranicznych przedsiębiorstw
Małgorzata Pęciłło

W artykule przedstawiono programy modyfikacji zachowań niebezpiecznych, które są określane jako zespół technik ukierunkowanych na zachęcanie lub zniechęcanie pracowników do z góry określonych zachowań w celu zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Programy te od wielu lat są uważane za skuteczne narzędzie prewencji wypadkowej i promowane przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie. Obecnie programy modyfikacji zachowań niebezpiecznych cieszą się coraz większym powodzeniem również w Europie i mogą stanowić metodę doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach.

Warunki pracy pracowników tymczasowych - badania ankietowe
Barbara Krzyśków

Artykuł jest kontynuacją serii artykułów na temat pracy tymczasowej. Przedstawiono w nim informacje na temat badań ankietowych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom tymczasowym, a także omówiono wyniki tych badań.

Mikroprocesorowy wskaźnik dozymetryczny do monitorowania narażenia na hałas w środowisku pracy
Leszek Morzyński, Tomasz Krukowicz

W artykule przedstawiono propozycję urządzenia elektronicznego, które wspierałoby pracodawców w wykonywaniu obowiązków wynikających z przepisów bhp odnoszących się do zagrożenia hałasem w środowisku pracy. Urządzeniem tym jest mikroprocesorowy wskaźnik dozymetryczny, którego zadaniem jest monitorowanie indywidualnego narażenia na hałas pracowników i informowanie o przekroczeniu dopuszczalnych wartości wielkości charakteryzujących hałas w środowisku pracy. Przedstawiono także budowę wskaźnika, omówiono jego funkcje oraz sposób ich realizacji.

Przegląd najnowszych publikacji Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
Agnieszka Młodzka-Stybel

Celem artykułu jest przybliżenie bieżącej tematyki publikacji Agencji czytelnikom krajowym, wskazanie wybranych polskojęzycznych źródeł informacji, obejmujących m.in. tematykę aktualnej kampanii informacyjnej: „Bezpieczna eksploatacja maszyn, urządzeń i budynków”, a także innych, najnowszych zasobów informacyjnych Agencji.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Listopad 2010