Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2010 | 2/2010 | 3/2010 | 4/2010 | 5/2010 | 6/2010 | 7-8/2010 | 9/2010 | 10/2010 | 11/2010 | 12/2010


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 4 (463) KWIECIEŃ 2010


Bezpieczeństwo ruchu lotniczego
Marek Bielski, Andrzej Krawczyk

W artykule przedstawiono uwagi dotyczące oceny bezpieczeństwa komunikacji lotniczej. Bezpieczeństwo komunikacji lotniczej rozważa się w kontekście ogólnej problematyki zarządzania ryzykiem. W analizie uwzględniono dwa aspekty ryzyka: statyczny – ocena stanu zastanego (safety) i dynamiczny – budowanie systemu (security). Omówione zostały systemy profilaktyczne. W ocenie bezpieczeństwa lotów zwrócono uwagę na czynnik ludzki, co zostało udokumentowane opisem przypadku incydentu lotniczego (case study).

Zakłady niesevesowskie: struktura branżowa, rodzaje zakładów, niebezpieczne substancje chemiczne oraz stan zarządzania ryzykiem poważnych awarii przemysłowych
Agnieszka Gajek, Jerzy S. Michalik, Paweł Janik, Dariusz Dziwulski, Sławomir Zając, Andrzej Adamczyk, Sławomir Sakrajda, Wiesław Rybacki

Na podstawie analiz baz danych KG PSP określono strukturę grup rodzajowych zakładów niesevesowskich oraz ich profil branżowy. Spośród 1205 zakładów największą grupę stanowią zakłady przemysłowe - 796, a następnie obiekty magazynowe (273) oraz komunalne - 92. Najliczniejsze są zakłady przemysłu spożywczego - 450, a w tym 155 zakładów przemysłu mleczarskiego, 107 owocowo-warzywnego oraz 81 mięsnego. Największą grupę obiektów magazynowych (273) stanowią magazyny paliw płynnych węglowodorowych.

Określono ilości i częstotliwość występowania niebezpiecznych substancji chemicznych, wraz z danymi dotyczącymi ich klasyfikacji. Liczba przypadków występowania substancji niebezpiecznych w zakładach niesevesowskich wyniosła ponad 3000, najczęściej występowały: amoniak - 487 razy oraz kwasy nieorganiczne - 452 przypadki.

Przedstawiono wstępne wnioski z kontroli 50 zakładów niesevesowskich, wykonanych przez PIP, dotyczących przestrzegania przepisów BHP oraz stanu zarządzania bezpieczeństwem w kontekście zapobiegania poważnym awariom oraz ograniczania ich skutków.

Sposoby obniżenia poziomu drgań miejscowych w Finnveden Metal Structures
Lidia Orłowska, Sławomir Bizoń, Daniel Zejma, Kazimierz Świerk

W artykule przedstawiono pomiary czynnika szkodliwego występującego w procesach technologicznych w przemyśle samochodowym: są to drgania mechaniczne działające na organizm przez kończyny górne, tzw. wibracje miejscowe. Pomiary wykonane w Finnveden Metal Structures na stanowisku oczyszczacza odlewów wykazywały znaczne przekroczenia dopuszczalnych wartości (wartości NDN). Po przeprowadzeniu oceny ryzyka zawodowego podjęto działania profilaktyczne i rozwiązania, które funkcjonują od czerwca 2009 r.

Dzięki zastosowaniu odpowiednich modyfikacji narzędzi pneumatycznych, udało się obniżyć poziom drgań mechanicznych działających na organizm człowieka przez kończyny górne poniżej wartości NDN. Ryzyko zachorowania na chorobę zawodową, tzw. zespół wibracyjny, zostało w ten sposób znacznie zmniejszone.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Kwiecień 2010