Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2010 | 2/2010 | 3/2010 | 4/2010 | 5/2010 | 6/2010 | 7-8/2010 | 9/2010 | 10/2010 | 11/2010 | 12/2010


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 1 (460) STYCZEŃ 2010


Zapewnianie zgodności maszyn z nową dyrektywą maszynową 2006/42/WE
Józef Gierasimiuk

W artykule przedstawiono wskazania, m.in. dla producentów maszyn, dotyczące zapewniania zgodności podejmowanych przez nich działań z przepisami nowej dyrektywy maszynowej i ich właściwego dokumentowania. Informacje te są adresowane również do importerów, dystrybutorów oraz użytkowników maszyn, którzy powinni wiedzieć, jakie dokumenty i informacje (na maszynie i w dokumentach towarzyszących) świadczą o tym, że spełnia ona obowiązujące przepisy.

Narażenie zawodowe na naturalne promieniowanie nadfioletowe w Polsce - ocena szacunkowa
Agnieszka Wolska, Łukasz Gałecki

Naturalne promieniowanie UV stanowi zagrożenie dla dużej grupy pracowników wykonujących prace na wolnym powietrzu. Jest ono przyczyną występowania różnego rodzaju chorób oczu i skóry, w tym nowotworów skóry. Chociaż promieniowanie nadfioletowe jest uważane za czynnik szkodliwy dla zdrowia, to jedynie ekspozycja na sztuczne źródła tego promieniowania podlega szczególnej uwadze – istnieją odpowiednie wartości NDN, a także obligatoryjnie dokonywana ocena ryzyka zawodowego pracowników eksponowanych na ich promieniowanie.

Dotychczas nie zajmowano się oceną zagrożenia pracowników eksponowanych na naturalny nadfiolet, choć ich liczba jest znacznie większa niż pracowników eksponowanych na sztuczne UV, a w okresie wiosenno-letnim dzienne dawki naturalnego UV otrzymywane przez pracowników są bardzo duże. Pomijanie tego szkodliwego czynnika przy ocenie ryzyka zawodowego pracowników zatrudnionych na zewnętrznych stanowiskach pracy jest zjawiskiem powszechnym.

Kierunki rozwoju odzieży inteligentnej
Grażyna Bartkowiak

W artykule omówiono najbardziej znane grupy tekstyliów inteligentnych, stosowanych w odzieży. Tekstylne wyroby inteligentne można podzielić na dwie grupy: zmieniające swoje właściwości pod wpływem określonych bodźców (m. in. materiały z pamięcią kształtu i materiały przemiany fazowej) oraz elektroprzewodzące i zintegrowane z elektroniką. Tekstylia inteligentne mogą znaleźć zastosowanie w konstrukcji ergonomicznych i aktywnych środków ochrony indywidualnej, a także monitorujących stan fizjologiczny organizmu ich użytkownika.

Stężenie i rozkład wymiarowy cząstek spalin silników Diesla w powietrzu w garażu
Elżbieta Jankowska, Małgorzata Pośniak

W artykule przedstawiono wyniki badania stężeń i rozkładu wymiarowego cząstek spalin silników Diesla w powietrzu w trzech przypadkach powszechnie występujących podczas prac wykonywanych w garażu. Podano również wyniki badania stężenia masowego w odniesieniu do frakcji wymiarowych cząstek PM10, PM2,5, PM1, PM0,5 i PM0,25. Badania wykazały, że spaliny z silników Diesla zawierają przede wszystkim cząstki drobne: 95-99% cząstek poniżej 2,5 µm; 91-98% poniżej 1 µm; 87-96% poniżej 0,5 µm i 66-77% cząstek poniżej 0,25 µm.

Wdrażanie w przedsiębiorstwach wymagań dotyczących oceny ryzyka zawodowego
Zofia Pawłowska

Od czasu wprowadzenia do prawa wymagań dotyczących oceny ryzyka zawodowego minęło już ponad 10 lat, jednak ich praktyczne wdrożenie nadal stwarza wiele problemów. W artykule przedstawiono stan wdrożenia tych wymagań w świetle danych GUS, raportów PIP oraz badań przeprowadzonych przez CIOP-PIB w 100 przedsiębiorstwach. Omówiono podstawowe problemy związane z organizacją działań odnoszących się oceny ryzyka zawodowego, zidentyfikowane na podstawie badań oraz przedstawiono opinie dotyczące skutków wdrażania wymagań dotyczących oceny ryzyka zawodowego.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Styczeń 2010