Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2010 | 2/2010 | 3/2010 | 4/2010 | 5/2010 | 6/2010 | 7-8/2010 | 9/2010 | 10/2010 | 11/2010 | 12/2010


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 2 (461) LUTY 2010


Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy personelu sprzątającego
Małgorzata Szewczyńska, Elżbieta Dobrzyńska, Małgorzata Pośniak

W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące zagrożeń chemicznych personelu sprzątającego. Zagrożenie czynnikami chemicznymi na stanowisku pracy sprzątacz/sprzątaczka wynika przede wszystkim z występowania substancji chemicznych w zanieczyszczeniach, kurzu, cząstkach pyłu i aerozoli, jak również z ich obecności w stosowanych środkach czyszczących. Główne grupy związków, które mogą występować w środowisku pracy osób sprzątających, to m.in. rozpuszczalniki organiczne, aldehydy i ketony. Personel sprzątający może być również narażony na nieorganiczne czynniki zasadowe oraz kwasy organiczne i nieorganiczne.

Wytyczne do samodzielnej oceny stanu technicznego przemysłowych hełmów ochronnych
Krzysztof Baszczyński, Marcin Jachowicz

Wiele stanowisk pracy w takich gałęziach przemysłu, jak np. górnictwo, energetyka, budownictwo, leśnictwo, gospodarka magazynowa, łączność stwarza zagrożenia czynnikami mechanicznymi dla głowy człowieka. Konieczne jest wówczas stosowanie przemysłowych hełmów ochronnych. Aby prawidłowo spełniały one swoje zadanie, muszą cechować się odpowiednimi właściwościami ochronnymi w czasie całego okresu stosowania. W związku z tym, jest konieczne prowadzenie kontroli stanu technicznego hełmów, co wymaga od użytkownika posiadania odpowiedniej wiedzy.

Artykuł zawiera ilustracje, co i w jaki sposób należy sprawdzać w przemysłowym hełmie ochronnym aby ocenić, czy podczas użytkowania nie utracił on parametrów ochronnych. Jest on zapowiedzią materiałów informacyjnych, które znajdą się w serwisie internetowym CIOP-PIB, dotyczących samodzielnego sprawdzania stanu technicznego środków ochrony indywidualnej.

Zachorowalność na pylicę płuc w górnictwie węgla i skuteczność działań profilaktycznych
Krzysztof Matuszewski, Andrzej Klaus

W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące zachorowalności na pylicę płuc w górnictwie węgla. Opisano podstawowe źródła zapylenia w kopalniach węgla kamiennego oraz najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli tego zagrożenia, zwracając szczególną uwagę na zmniejszanie emisji pyłów oraz stosowanie środków ochrony indywidualnej dróg oddechowych.

Izolacyjność cieplna odzieży
Magdalena Zwolińska, Anna Bogdan

Na wielu stanowiskach pracy konieczne jest stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, w tym odzieży ochronnej, chroniących przed szkodliwym działaniem czynników fizycznych i chemicznych, występujących w środowisku pracy. Należy jednak zadbać, aby odpowiednia ochrona nie była realizowana kosztem zaburzenia równowagi cieplnej organizmu. Z tej przyczyny bardzo istotne jest poznanie izolacyjności cieplnej odzieży w celu sprawdzenia, czy nie dochodzi do stresu cieplnego organizmu pracownika.
W artykule przedstawiono informacje na temat izolacyjności cieplnej odzieży, a także różnych jej definicji podawanych w poszczególnych normach.

Obciążenie i dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego a poziom wiedzy pracowników o ergonomii stanowiska komputerowego
Paweł Bartuzi, Joanna Kamińska

Podczas wykonywania pracy biurowej na stanowisku komputerowym często dochodzi do nadmiernego obciążenia i zmęczenia mięśni, co może prowadzić do powstawania dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego. Dlatego też, zarówno badanie występowania tych dolegliwości, jak również ocena obciążenia na stanowisku pracy mają bardzo duże znaczenie.

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących występowania dolegliwości mięśniowo-szkieletowych oraz wyniki oceny obciążenia mięśniowo-szkieletowego, występującego na stanowiskach pracy z komputerem.

Przydatność preparatu AFS do eliminacji azbestu - badania laboratoryjne
Mieczysław Foltyn

W artykule przedstawiono wyniki badań, których przedmiotem było określenie zdolności wiązania włókien azbestowych próbki azbestu miękkiego, nasyconego preparatem wieloskładnikowym AFS, poddanej ruchowi symulującemu warunki, jakie występują podczas usuwania azbestu z różnego rodzaju wyrobów.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Luty 2010