Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2010 | 2/2010 | 3/2010 | 4/2010 | 5/2010 | 6/2010 | 7-8/2010 | 9/2010 | 10/2010 | 11/2010 | 12/2010


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 9 (468) WRZESIEŃ 2010


Problematyka wypadkowości wśród kierowców flotowych
Krystyna Zużewicz, Maria Konarska, Anna Łuczak

Celem artykułu jest pokazanie skali problemu wypadkowości wśród kierowców flotowych, czyli pracowników, którzy nie są kierowcami zawodowymi, ale wykorzystują samochody służbowe lub własne podczas wykonywania obowiązków służbowych. Wśród kierowców flotowych są handlowcy, ekonomiści, kadra zarządzająca. W roku 2007 kierowcy flotowi stanowili ok. 70% poszkodowanych w wypadkach przy pracy w trakcie kierowania pojazdem na terenie transportu publicznego, w tym ok. 6% ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszkodzeniem ciała. W grupie poszkodowanych kierowców flotowych, ok. 26% stanowiły kobiety. Aby zwiększyć bezpieczeństwo kierowania w tej grupie pracowników konieczne jest wprowadzenie specjalistycznych szkoleń oraz respektowanie zasad doboru pracowników z uwzględnieniem predyspozycji do kierowania pojazdem.

Bezpieczeństwo transportu drogowego paliw płynnych w cysternach - podstawowe obowiązki uczestników przewozu
Mariusz Pułkowski, Wojciech Domański

W artykule omówiono najważniejsze aspekty bezpieczeństwa transportu drogowego paliw płynnych w cysternach. Przedstawiono obowiązki uczestników przewozu paliw płynnych wynikające z umowy ADR oraz zasady załadunku i rozładunku cystern paliwami płynnymi. Omówiono przepisy dotyczące oznakowania jednostki transportowej przewożącej paliwa płynne. Opisano obowiązkowe wyposażenie jednostki transportowej przewożącej po drogach publicznych towary niebezpieczne, jakimi są paliwa płynne.

Wypadki drogowe w Polsce - czynniki sprawcze i zapobieganie
Mariusz Goniewicz, Krzysztof Goniewicz

Wypadki drogowe stanowią poważny problem współczesnego świata. Są jedną z głównych przyczyn wszystkich urazów, które to stanowią trzecią przyczynę zgonów na świecie. Każdego roku na drogach świata ginie około miliona osób dorosłych i dzieci, a kilkanaście milionów zostaje rannych. Umieralność z powodu obrażeń poniesionych w wyniku wypadków drogowych stanowi 2,2% wszystkich zgonów na świecie.

W artykule przedstawiono epidemiologię wypadków drogowych w Polsce w latach 1990-2009 ze szczególnym zwróceniem uwagi na główne problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce związane z niebezpiecznymi zachowaniami uczestników ruchu drogowego (nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego).

W latach 1990-2009 na polskich drogach wydarzyło się ponad milion 61 tysięcy wypadków, w których zginęło prawie 126 000 osób, a ponad milion 336 tysięcy zostało rannych. Pomimo różnorakich działań, które są podejmowane w celu poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach liczba rannych i zabitych na skutek wypadków drogowych jest w dalszym ciągu bardzo duża, a straty ponoszone przez społeczeństwo wysokie. Aby poprawić stan bezpieczeństwa na drogach naszego kraju konieczne jest kontynuowanie wielokierunkowych działań mających na celu systematyczne podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ryzyko związane z zawodową ekspozycją na preparaty cytostatyczne
Paweł Gać, Krystyna Pawlas

Zawodowe narażenie na leki cytostatyczne stanowi ważny problem medycyny pracy i ochrony zdrowia pracowników zakładów opieki zdrowotnej. Narażenie takie występuje podczas procesów wytwarzania chemioterapetyków oraz podczas ich stosowania w codziennej praktyce leczniczej oddziałów onkologicznych oraz hematologicznych. W artykule zostały przedstawione aktualnie stosowane metody monitoringu biologicznego ekspozycji, poglądy dotyczące skutków zdrowotnych zawodowego narażenia na cytostatyki oraz podstawy prawne działań profilaktycznych z tej dziedzinie.

Badanie zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwie (2)
Jan Rzepecki

W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 73 przedsiębiorstwach, a dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Dla celów analizy dokonano podziału przedsiębiorstw na przedsiębiorstwa o dobrym, średnim i słabym poziomie ZZL. W badaniach uwzględniono stosowanie w przedsiębiorstwach rekompensat z tytułu pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych, bodźców materialnych i niematerialnych zachęcających pracowników do pracy bez wypadków oraz środków motywujących w celu zapewnienia czystości, porządku lub odpowiedniej organizacji pracy na stanowisku pracy, a ponadto podstawy stosowania bodźców, sankcji lub środków przymuszających.

Metoda oceny ryzyka zawodowego podczas pracy w środowisku zimnym
Anna Bogdan

W artykule przedstawiono metodę oceny ryzyka pracy w środowisku zimnym zgodnie z zasadami opisanymi w normie PN-EN ISO 15743:2009 Ergonomia środowiska termicznego. Zimne miejsca pracy. Ocena i zarządzanie ryzykiem (oryg.). Procedurę oceny zilustrowano praktycznym przykładem.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Wrzesień 2010