Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2010 | 2/2010 | 3/2010 | 4/2010 | 5/2010 | 6/2010 | 7-8/2010 | 9/2010 | 10/2010 | 11/2010 | 12/2010


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 6 (465) CZERWIEC 2010


Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwie
Jan Rzepecki

W artykule dokonano przeglądu literatury dotyczącej zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL), z uwzględnieniem roli właściwych warunków pracy jako jednego z elementów warunkujących efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich. Omówiono główne elementy zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Przedstawiono także propozycję metody oceny efektywności zarządzania zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tego zarządzania na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w obszarze bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz zidentyfikowano składniki kosztów ZZL ogółem, a także składniki kosztów dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Aktualizacja tezaurusa "Bezpieczeństwo pracy i ergonomia"
Agnieszka Młodzka-Stybel

Warunkiem skuteczności stosowania tezaurusa do opisu i wyszukiwania piśmiennictwa w katalogu bibliotecznym jest systematyczna praca nad aktualizacją jego zasobów terminologicznych, odzwierciedlających zakres tematyczny piśmiennictwa. Wyrażenia, wprowadzane do słownika w ostatnim okresie aktualizacji dotyczą m.in. nowych aspektów zagrożeń w środowisku pracy.

Środki ochrony skóry - definicje, rodzaje, zastosowanie, ocena ryzyka zawodowego i obowiązujące w Polsce regulacje prawne (1)
Joanna Kurpiewska, Jolanta Liwkowicz

Na podstawie analizy dostępnych materiałów i dokumentów dotyczących statusu prawnego i praktycznego stosowania środków ochrony skóry (ŚOS) w UE i wybranych krajach opracowano w CIOP-PIB projekt wytycznych w zakresie wymagań, doboru i stosowania tych preparatów. W artykule przedstawiono: cel i zakres wytycznych, formułowane definicje, charakterystykę stosowanych środków ochrony skóry oraz identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka na stanowiskach pracy w odniesieniu do skóry.

Indykacja degradacji materiałów polimerowych za pomocą barwników fotochromowych
Adam Pościk

W artykule przedstawiono wyniki badań odporności wybranych materiałów tła odzieży ostrzegawczej na degradację pod wpływem promieniowania UV oraz koncepcję zastosowania barwników fotochromowych do indykacji degradacji tych materiałów. Zaprezentowano również konstrukcję oraz wyniki badań prototypowych indykatorów.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Czerwiec 2010