Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zawartość programu | Hierarchia | Ogólne wymagania i zakres | Planowanie | Wdrożenie i funkcjonowanie | Działania sprawdzające

Zalecenia
dotyczące zawartości programu zapobiegania awario i systemu bezpieczeństwa w zakładach dużego oraz zwiększonego ryzyka

Autorzy opracowania:
prof. dr hab. inż. Jerzy S. Michalik
dr inż. Wojciech Domański
mgr Agnieszka Gajek

Poniżej przedstawiono zalecenia dotyczące zawartości programu zapobiegania awariom. Odpowiadają one przyjętemu, opisanemu w poprzedniej części opracowania podejściu. Zalecenia dotyczą programu zapobiegania awariom wraz z tymi elementami systemu zarządzania bezpieczeństwem, które są niezbędne do jego realizacji w zakładzie.

Zostały one opracowane z uwzględnieniem podejścia do PZA oraz SZB przyjętego w Unii Europejskiej, czyli do polityki zapobiegania awariom (MAPP) według Dyrektywy Seveso II. Proponowane wytyczne i zalecenia dotyczące PZA oraz SZB uwzględniają wnioski wynikające z analizy przepisów UE oraz przepisów polskich, a także z analizy szeregu innych oficjalnych dokumentów Unii Europejskiej, w szczególności w wytycznych UE w sprawie programu zapobiegania awariom i systemu zarządzania bezpieczeństwem w zakładach zwiększonego oraz dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, przedstawionych w końcowym rozdziale niniejszego opracowania.

Jak już stwierdzono, PZA oraz SZB w zakładach kategorii ZZR powinny z wielu ważnych powodów odpowiadać takim samym, jak w przypadku ZDR, wymaganiom. Natomiast zawartość PZA i SZB, to znaczy zakres programu, rodzaj, cele i liczba zadań, wielkość środków realizacyjnych, dotyczących zapobiegania awariom oraz odnoszących się do planów działań na wypadek awarii – wszystko to powinno być adekwatne do prawdopodobieństwa zaistnienia poważnej awarii i jej możliwych skutków.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP