Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Podsumowanie kampanii | Cele kampanii | Plakat kampanii | Działania kampanii | Adresaci kampanii | Konkurs na plakat dla górnictwa | Seminarium dla ZSIP KHW S.A. | Konkurs plastyczny dla uczniów olsztyńskich szkół podstawowych | Konferencja - Olsztyn | Warsztaty dot. zagrożeń psychospołecznych | Dzień Bezpieczeństwa Pracy | Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z gminy Gaszowice | Konferencja - Elbląg | Seminarium - Rabka | Warsztaty dla pracowników Philips Lighting Poland S.A. | Szkolenie "Nie przechodź obojętnie obok zdarzeń potencjalnie wypadkowych" | Warsztaty "Pracuj bezpiecznie i ekologicznie" | Konkurs plastyczny dla dzieci pracowników IPB | Wykład nt. Zapobieganie zespołom bólowym ... | Akcja "Oceń ryzyko na swoim stanowisku pracy" | Tydzień Bezpieczeństwa Pracy | Konferencja - Żary | Konferencja - Sopot | Konferencja - Rawa Maz. (gazownictwo) | Konferencja - Katowice (Forum Liderów) | Konkurs plastyczny dla dzieci pracowników GAZ-SYSTEM S.A. | Konferencja - Białystok (przemysł spożywczy) | Konferencja - Białystok (praca na wysokości) | Materiały dla prasy | Ściągnij materiały promocyjne kampanii | Partnerzy kampanii

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA
"BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY"

Informacja ogólna o kampanii


W marcu 2011 roku ruszyła kolejna społeczna kampania informacyjna, której celem jest przyczynienie się do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy oraz liczby osób poszkodowanych w tych wypadkach. Kampania wpisuje się w przyjętą strategię Unii Europejskiej, zakładającą zmniejszenie liczby  wypadków przy pracy. Organizatorem kampanii jest Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.

Kampania została objęta honorowym partonatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej


oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
.

Jak pokazują wyniki badań, w przedsiębiorstwach wypadki najczęściej zdarzają się dlatego, że ludzie albo nie potrafią rozpoznawać zagrożeń, albo w skutek choroby, zmęczenia, stresu czy nietrzeźwości nie są w stanie postępować bezpiecznie, albo też z innych powodów tak nie postępują. Zdarza się także, że świadomie podejmują ryzyko.

Wg danych GUS dotyczących przyczyn wypadków przy pracy ich najczęstszym powodem są błędy ludzkie. Nieprawidłowe zachowania pracowników powodują ponad połowę wszystkich wypadków przy pracy. Ponadto dane Państwowej Inspekcji Pracy dowodzą, że w Polsce nadal jest dużą liczba przedsiębiorstw, w których nie są przestrzegane przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Ocena ryzyka zawodowego jest tam przeprowadzana w sposób niewłaściwy lub wcale, a pracownicy nie są informowani o zagrożeniach związanych z wykonywanych przez nich pracą oraz o sposobach zasadach prawidłowej ochrony.

Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy mają na celu zmianę postawy pracowników i pracodawców na probezpieczną, poprzez podnoszenie świadomości i dostarczanie wiedzy o zagrożeniach w miejscu pracy oraz o sposobach ich ograniczania. Doświadczenia CIOP-PIB związane organizowaniem polskich edycji europejskich kampanii informacyjnych, czy też ogólnopolskich kampanii społecznych dotyczących bezpieczeństwa pracy wskazują na konieczność stałego prowadzenia takich działań w jak najszerszym zakresie, we współpracy z partnerami społecznymi.

Bezpieczeństwo TWOJEGO miejsca pracy
jest w TWOICH rękach!

Zapraszamy do aktywnego udziału w działaniach kampanii
oraz do organizowania autorskich przedsięwzięć

PLANOWANY CZAS REALIZACJI KAMPANII
marzec – grudzień 2011 r.

KONTAKT W SPRAWIE UDZIAŁU W KAMPANII
Agnieszka Szczygielska
Ośrodek Promocji CIOP-PIB
tel. 0-22 623 36 86, fax: 0-22 623 32 64, e-mail: agasz@ciop.pl

Kampania jest realizowana w ramach zadania służb państwowych nr 05.A.7 pt.: „Kształtowanie probezpiecznych postaw pracowników i pracodawców poprzez informacyjne kampanie społeczne ukierunkowane na potrzeby wybranych środowisk”

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

Podsumowanie kampanii społecznej 2011

zobacz

Konferencja naukowo-techniczna pt. "Bezpieczeństwo produkcji i pracy w nowoczesnym zakładzie spożywczym", Białystok

zobacz

Konkurs plastyczny dla dzieci pracowników GAZ-SYSTEM S.A.

zobacz

Konferencja pt.: „Bezpieczne miejsce pracy w strefach zagrożenia wybuchem”Rawa Maz.

zobacz

Konferencja: „Bezpieczne miejsce pracy – prewencja zagrożeń psychospołecznych w środowisku pracy”,Żary

zobacz

Konferencja pt.: "Bezpieczne Miejsce Pracy - Upowszechnianie dobrych praktyk eliminujących nieprawidłowości i zagrożenia na budowach", Sopot

zobacz

I Tydzień Bezpieczeństwa Pracy pn. "Bezpieczne miejsce pracy" w Hucie Bankowa, Dąbrowa Górnicza

zobacz

Cykl wykładów i szkoleń dla pracowników Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim

zobacz

Warsztaty "Pracuj bezpiecznie i ekologicznie"

zobacz

Warsztaty „Bezpieczne zachowania na stanowisku pracy” dla pracowników Philips Lighting Poland S.A.

zobacz

Seminarium dla SIP KWK Wujek, Rabka

zobacz

Konferencja: "Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie", Elbląg

zobacz

OBCHODY I DNIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY W „EBCC” Spółka z o.o., Wrocław

zobacz

Finał konkursu plastycznego pn.: „Bezpieczne miejsce pracy” dla uczniów olsztyńskich szkół podstawowych

zobacz

Warsztaty dot. zagrożeń psychospołecznych

zobacz

Konferencja pt.: "Bezpieczne miejsce pracy", Olsztyn

zobacz

Finał konkursu na plakat dla pracowników KHW S.A. oraz członków ich rodzin

zobacz

Seminarium ZSIP w Rabce-Zaryte

zobacz