Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wy瞠jCIOP
.. | Postanowienia przepis闚 | Charakterystyka terenu otaczaj帷ego zak豉d | Termin dokonania zg這szenia | Dokonywanie zmian | Dokument zg這szenia

Procedury w przypadku dokonywania zmian w  zak豉dach zwi瘯szonego i du瞠go ryzyka awarii

Liczne powa積e awarie, kt鏎e mia造 miejsce po zmianach technologii lub instalacji, by造 przyczyn, dla kt鏎ej w Dyrektywie Seveso II zosta造 zawarte odpowiednie wymagania dotycz帷e procedur niezb璠nych przy dokonywaniu przez operatora takich zmian. Ich ustanowienie mia這 na celu zwi瘯szenie poziomu bezpiecze雟twa i zmniejszenie ryzyka takich awarii.

Prawo ochrony 鈔odowiska r闚nie zawiera postanowienia dotycz帷e dokonywania zmian w zak豉dach kategorii ZZR oraz ZDR. I tak, art. 257 stanowi, 瞠 prowadz帷y zak豉d kategorii ZDR jest obowi您any przed dokonaniem zmian w ruchu zak豉du, kt鏎e mog okaza wp造w na zagro瞠nia awari przemys這w, do przeprowadzenia analizy programu zapobiegania awariom (PZA), systemu bezpiecze雟twa oraz raportu o bezpiecze雟twie (RoB).

Je郵i planowane zmiany mog okaza wp造w na ryzyko awarii, prowadz帷y ZDR jest obowi您any do opracowania zmienianego RoB (uwzgl璠niaj帷ego zmiany w zak豉dzie) i uzyskania przed wprowadzeniem planowanych zmian jego zatwierdzenia przez komendanta wojew鏚zkiego PSP. Zmieniony RoB prowadz帷y przekazuje r闚nocze郾ie do WIO.

Je郵i chodzi o zmiany w zak豉dach kategorii ZZR, kt鏎e mog okaza wp造w na zagro瞠nie awari przemys這w, zgodnie z art. 258 ust. 1-3 ustawy obowi您uj nast瘼uj帷e regulacje:

  • prowadz帷y ZZR dokonuje przed wprowadzeniem zmian w zak豉dzie analizy PZA i – w razie potrzeby – dokonuje zmian PZA;
  • zmieniony PZA prowadz帷y przekazuje komendantowi powiatowemu PSP oraz – do wiadomo軼i – WIO;
  • wprowadzenie zmian w ruchu zak豉du mo瞠 nast徙i po up造wie 14 dni, je郵i w tym terminie komendant powiatowy nie wni鏀 sprzeciwu w drodze decyzji.


Na g鏎 strony

Siedziba instytutu
Strona g堯wnaIndeks s堯wStrona BIPCIOP