Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O konkursie | XXIII - Komputerowy świat (2014) | XXII - Stres XXI wieku (2013) | XXI - Aktywni 50+ (2012) | XX - Eksploatacja (2011) | XIX - Oświetlenie (2010) | XVIII - Ryzyko (2009) | XVII - Kultura pracy (2008) | XVI - Mniej dźwigaj (2007) | XV - Młodzi pracownicy - bezpieczny start (2006) | XIV - Stop hałasowi (2005) | XIII - Biozagrożenia (2004) | XII - Niepełnosprawni (2003) | XI - Elektryczność (2003) | X - Transport (2002) | IX - Szkoła (2002) | VIII - Budownictwo (2001) | VII - Rolnictwo (2000) | VI - Ergonomia (2000) | V - Chemia (1999) | III - Ryzyko (1998) | II - Komputer (1997) | I - Stres (1997)

Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy  2004

XIII - "Biozagrożenia"


XIII edycja konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy poświęcona była zagrożeniom powodowanym przez czynniki biologiczne
O wyborze tematyki tej edycji zadecydowało duże zainteresowanie w/w zagadnieniami w ostatnich latach. Podjęcie tematu zbiegło się również z trwającym aktualnie w Polsce procesem wdrażania dyrektywy UE w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy.

Patronat nad konkursem przyjęli: Minister Gospodarki i Pracy, Główny Inspektor Pracy oraz Główny Inspektor Sanitarny.

Nieodłącznym składnikiem środowiska życia człowieka, w tym również środowiska jego pracy, są organizmy żywe. Rośliny, zwierzęta, mikroorganizmy oraz wytwarzane przez nie substancje zalicza się do tzw. czynników biologicznych. Niektóre z nich mogą działać na człowieka niekorzystnie i stwarzać zagrożenia dla zdrowia.

Narażenie na czynniki biologiczne może występować wśród wielu grup zawodowych. Do najbardziej narażonych należą pracownicy zatrudnieni w służbie zdrowia i laboratoriach, rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym, leśnictwie i przemyśle drzewnym, przemyśle biotechnologicznym i farmaceutycznym oraz pracownicy zatrudnieni przy usuwaniu i zagospodarowywaniu odpadów. Źródłem szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy są najczęściej: zwierzęta (i ich produkty, np. wydaliny), rośliny, ścieki, odpady, materiały kliniczne, zakażeni ludzie.

Coraz większym zagrożeniem dla całego społeczeństwa staje się bioterroryzm. Ze względu na prostą technologię i niskie koszty produkcji, coraz bardziej prawdopodobne staje się wykorzystywanie broni biologicznej przez grupy terrorystyczne. Dlatego też zwrócenie uwagi społeczeństwa na zagrożenia wynikające z codziennych kontaktów z czynnikami biologicznymi może się przyczynić do wzrostu świadomości w tym zakresie. Temu celowi między innymi mają służyć plakaty.

Na konkurs napłynęło 177 prac, spośród których 50 zostało wybranych na organizowane przez Instytut pokonkursowe wystawy.
Jury konkursu, pod przewodnictwem prof. Władysława Pluty z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, przyznało trzy nagrody główne, pięć równorzędnych wyróżnień oraz wyróżnienie honorowe.

Lista nazwisk laureatów edycji konkursu:
  • Wojciech Zabłocki, I nagroda
  • Jolanta Maj, II nagroda
  • Filip Pręgowski, III nagroda
  • Andrea Hruskova, wyróżnienie
  • Justyna Rybak, wyrożnienie
  • Marta Semaniszyn, wyrożnienie
  • Katerina Sobichova, wyróżnienie
  • Paulina Walter, wyróżnienie honorowe

NAGRODZONE PRACE:

I nagroda
Wojciech Zabłocki

II nagroda
Jolanta Maj

III nagroda
Filip Pręgowski


WYRÓŻNIENIA:

Konrad Boksa

Andrea Hruskova

Andrea Hruskova

Andrea Hruskova

Marta Semaniszyn

Katerina Sobichova

Katerina Sobichova

Katerina Sobichova


Paulina Walter

Justyna Rybak


Uwaga!
Plakaty stanowią własność Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. Prawa autorskie zastrzeżone, wykorzystywanie i kopiowanie zabronione. Bez pisemnej zgody Instytutu plakatów nie wolno reprodukować i przekazywać w żadnej postaci, w tym elektronicznej.

Konkursowi na plakat bezpieczeństwa pracy pn.: towarzyszył konkurs plastyczny zorganizowany dla uczniów szkół podstawowych pod tym samym tytułem.

Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej plakatów połączone z wręczeniem nagród laureatom odbyło się w dniu 25 czerwca 2004 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie.Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

Oferta plakatów bezpieczeństwa pracy

zobacz