Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O konkursie | XXIII - Komputerowy świat (2014) | XXII - Stres XXI wieku (2013) | XXI - Aktywni 50+ (2012) | XX - Eksploatacja (2011) | XIX - Oświetlenie (2010) | XVIII - Ryzyko (2009) | XVII - Kultura pracy (2008) | XVI - Mniej dźwigaj (2007) | XV - Młodzi pracownicy - bezpieczny start (2006) | XIV - Stop hałasowi (2005) | XIII - Biozagrożenia (2004) | XII - Niepełnosprawni (2003) | XI - Elektryczność (2003) | X - Transport (2002) | IX - Szkoła (2002) | VIII - Budownictwo (2001) | VII - Rolnictwo (2000) | VI - Ergonomia (2000) | V - Chemia (1999) | III - Ryzyko (1998) | II - Komputer (1997) | I - Stres (1997)

XXII - "Stres XXI wieku"

Regulamin XXII edycji konkursu
Ogólny regulamin konkursu na plakat i oświadczenie

Patronat:
Minister Pracy i Polityki SpołecznejGłówny Inspektor PracyOrganizatorzy:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, a także Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi i Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.


Sponsor XXII edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy:
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.Wyniki konkursu

W dniu  25 czerwca 2013 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym  Instytucie Badawczym odbyło się posiedzenie jury dwudziestej drugiej edycji  konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pn. „Stres XXI wieku”.

Jury  konkursu w głosowaniu jawnym przyznało trzy nagrody główne oraz pięć  równorzędnych wyróżnień:

I nagroda – Maciej Mytnik

       

       

II nagroda – Szymon SzymankiewiczIII nagroda – Agnieszka Placek
Wyróżnienia:

Jakub Haremza

Marek Kuciński

Maciej Mytnik

Eugeniusz Skorwider

Szymon Szymankiewicz

Lista autorów, których prace zostały wybrane do zaprezentowania (wraz z nagrodzonymi i wyróżnionymi) na wystawie pokonkursowej i w katalogu:
Banach Kamil
Bieńkowski Jacek
Freudenreich Wojciech
Ginko Tadeusz
Haremza Jakub          Wyróżnienie
Haščák Andrej
Kałużna Antonina Maria
Klimczak Sylwia
Kuciński Marek          Wyróżnienie
Lazar Magdalena
Łopalewski Piotr
Maciejewska Daria
Myczkowska – Szczerska Anna
Mytnik Maciej          I nagroda i Wyróżnienie
Parzyszek Ireneusz
Placek Agnieszka          III nagroda
Popek-Banach Agnieszka
Różycki Janusz
Skorwider Eugeniusz          Wyróżnienie
Szymankiewicz Szymon          II nagroda i Wyróżnienie
Szymańczuk Marek Jerzy
Widłak Barbara
Zacharjasiewicz Andrzej

Stres XXI w.

Stres to ogólna reakcja organizmu, która pojawia się w odpowiedzi na działanie różnych bodźców zwanych stresorami. Zachodzi jednocześnie na paru poziomach, dotyczących procesów fizjologicznych, zachowania człowieka, jego emocji i myślenia. Stres długotrwały może doprowadzić do utrwalonych zmian w organizmie człowieka. Współczesne badania pokazują, że jest on jednym z głównych czynników prowadzących do większości groźnych chorób cywilizacyjnych, takich jak choroby serca, nadciśnienie, udary mózgu, cukrzyca, schorzenia mięśniowo-szkieletowe, może się też przyczynić do rozwoju nowotworów. Konsekwencją stresu są także nerwice, depresja, alkoholizm oraz inne uzależnienia i związane z nimi patologie społeczne. Polscy pracownicy należą do najbardziej „zestresowanych” na świecie. Przyczyną tego stanu rzeczy są, m.in.: intensyfikacja wymagań pracy oraz niepewność zatrudnienia, narastający konflikt praca-życie prywatne oraz niewystarczające wsparcie społeczne w pracy. Do innych źródeł stresu, które dotyczą szczególnie młodych pracowników, należą: zatrudnienie poniżej posiadanych kwalifikacji (tzw. niedociążenie pracą) i praca obciążająca emocjonalnie, na przykład w takich zawodach, jak nauczyciel, lekarz czy pielęgniarka.
Do tzw. „globalnych stresorów” należą z kolei dynamiczne zmiany technologii pracy oraz wynikająca z nich konieczność ciągłego dostosowywania się pracowników i podnoszenia własnych kwalifikacji, a często nawet – przekwalifikowywania się.
Jak ograniczać stres? Na poziomie państwa powinna to być właściwa legislacja zapobiegająca  zagrożeniom psychospołecznym oraz dbałość o przestrzeganie tego prawa. Na poziomie przedsiębiorstwa należy tworzyć takie psychospołeczne warunki pracy, które pozwolą unikać podstawowych zagrożeń wynikających z  przeciążenia pracą, ograniczania wpływu pracownika na swoją pracę bądź pozbawiania go wsparcia społecznego. Ograniczanie stresu w przedsiębiorstwie to także tworzenie właściwej kultury organizacyjnej, wdrożenie pewnych konkretnych procedur prewencyjnych, np. kodeksu etyki zawodowej lub schematu mediacji w razie konfliktu. Sami pracownicy powinni ograniczać swój stres w pracy poprzez rozwój zawodowy, nabywanie odpowiednich kompetencji społecznych czy umiejętność relaksacji. Istotna jest także dbałość o zachowanie ogólnej odporności na stres poprzez odpowiednie ćwiczenia fizyczne, dietę  czy rekreację.

Sekretariat organizacyjny Konkursu – Sekretariat Organizacyjny Konkursu prowadzi Ośrodek Promocji Organizatora. Informacji dotyczących konkursu udziela kurator konkursu - mgr Marta Derlicka (Tel. 22/623 37 23, fax 22/623  32 64, e-mail: mader@ciop.pl)

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP