Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O konkursie | XXIII - Komputerowy świat (2014) | XXII - Stres XXI wieku (2013) | XXI - Aktywni 50+ (2012) | XX - Eksploatacja (2011) | XIX - Oświetlenie (2010) | XVIII - Ryzyko (2009) | XVII - Kultura pracy (2008) | XVI - Mniej dźwigaj (2007) | XV - Młodzi pracownicy - bezpieczny start (2006) | XIV - Stop hałasowi (2005) | XIII - Biozagrożenia (2004) | XII - Niepełnosprawni (2003) | XI - Elektryczność (2003) | X - Transport (2002) | IX - Szkoła (2002) | VIII - Budownictwo (2001) | VII - Rolnictwo (2000) | VI - Ergonomia (2000) | V - Chemia (1999) | III - Ryzyko (1998) | II - Komputer (1997) | I - Stres (1997)

XIII - "Komputerowy świat"

Regulamin XXIII edycji konkursu
Ogólny regulamin konkursu na plakat i oświadczenie

Patronat:
Minister Pracy i Polityki SpołecznejGłówny Inspektor PracyOrganizatorzy:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, a także Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi i Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.


Sponsor XXIII edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy:
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.Komputerowy świat

Dziś chyba nikt z młodych ludzi nie wyobraża sobie życia bez telefonu komórkowego, smartfona, tabletu czy komputera. Komputeryzacja i informatyzacja, a więc korzystanie ze wszelkich elektronicznych udogodnień życia codziennego, objęły praktycznie wszystkie obszary ludzkich działań - zarządzanie przedsiębiorstwami, naukę, medycynę, szkolnictwo, bankowość, przemysł itp. Równolegle z intensywnym rozwojem komputeryzacji i informatyki wzrosła liczba osób wykorzystujących komputery w pracy, a przez to również narażonych na uciążliwości związane z pracą na stanowiskach komputerowych.

Komputery, mimo że usprawniają pracę, coraz częściej przyczyniają się też do powstawania zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Niewłaściwa organizacja stanowisk komputerowych i spędzanie zbyt dużej ilości czasu przy komputerze skutkuje obciążeniem organizmu pozycją siedzącą, monotypią (czyli powtarzalnością pracy), czy też przeciążeniem wzroku.
Przesadne użytkowanie Internetu określa się jako nałóg siecioholizmu.  

Skutki uzależnienia od komputera mogą mieć charakter:

  • fizyczny (m.in .bóle kręgosłupa, mięśni karku i nadgarstka, zmęczenie oczu, bóle głowy),
  • psychologiczny (m.in. rozdrażnienie, spadek sprawności psychofizycznej, problemy z koncentracją),
  • intelektualny (m.in. spadek koncentracji uwagi, niezdolność do racjonalnej selekcji informacji napotkanych w sieci tzw. szok informacyjny),
  • społeczny (m.in. zaniedbanie obowiązków służbowych, brak kontaktu z otoczeniem).

Nadużywanie komputera i Internetu stanowi szczególne zagrożenie dla dzieci i młodzieży – przyszłych uczestników rynku pracy. Wzrasta liczba uczniów z wadami postawy, skrzywieniem kręgosłupa, poważnymi wadami wzroku, uzależnieniem od komputera, który zastępuje często inne formy spędzania czasu wolnego, również te aktywne, niezbędne do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci.

Komputeryzacja niesie za sobą również stopniowe wypieranie z rynku pracowników niewykwalifikowanych, zmieniając na zawsze strukturę zatrudnienia, powodując alienację i frustrację pewnej części społeczeństwa.

Świadomość zagrożeń związanych z wykorzystywaniem urządzeń i mediów elektronicznych jest niezbędna dla unikania tych zagrożeń i racjonalizacji swoich działań.

Sekretariat organizacyjny Konkursu – Sekretariat Organizacyjny Konkursu prowadzi Ośrodek Promocji Organizatora. Informacji dotyczących konkursu udziela kurator konkursu - mgr Marta Derlicka (Tel. 22/623 37 23, fax 22/623  32 64, e-mail: mader@ciop.pl)

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP