Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O konkursie | XXIII - Komputerowy świat (2014) | XXII - Stres XXI wieku (2013) | XXI - Aktywni 50+ (2012) | XX - Eksploatacja (2011) | XIX - Oświetlenie (2010) | XVIII - Ryzyko (2009) | XVII - Kultura pracy (2008) | XVI - Mniej dźwigaj (2007) | XV - Młodzi pracownicy - bezpieczny start (2006) | XIV - Stop hałasowi (2005) | XIII - Biozagrożenia (2004) | XII - Niepełnosprawni (2003) | XI - Elektryczność (2003) | X - Transport (2002) | IX - Szkoła (2002) | VIII - Budownictwo (2001) | VII - Rolnictwo (2000) | VI - Ergonomia (2000) | V - Chemia (1999) | III - Ryzyko (1998) | II - Komputer (1997) | I - Stres (1997)

Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy  1998

III - "Ryzyko"

Tematem trzeciej edycji konkursu na plakat z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy było ryzyko zawodowe. Ryzyko zawodowe określa prawdopodobieństwo wystąpienia szkodliwych dla zdrowia następstw zagrożenia (Wypadku, choroby zawodowej), uwzględniając równocześnie ciężkość tych następstw. Każdy narażony jest w miejscu pracy na oddziaływanie różnorodnych czynników, które mogą wpływać niekorzystnie na jego zdrowie. Czynniki szkodliwe powodują powstawanie chorób zawodowych, czynniki niebezpieczne są przyczyną wypadków. Zagrożenie powstaje wówczas, gdy w strefie oddziaływania tych czynników znajdzie się człowiek. Z zagrożeniem związane jest ryzyko zawodowe.

Ryzyko zawodowe jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Tak więc ryzyko określa prawdopodobieństwo wystąpienia i wielkości straty, którą dla człowieka jest utrata zdrowia. Powodzenie działań zmniejszających ryzyko zawodowe zależy w znacznym stopniu od świadomości i wiedzy pracowników. Świetnym wsparciem profilaktyki
w tym zakresie jest plakat wraz ze swoimi możliwościami przekazu w prosty,
jasny sposób ważnych merytorycznie informacji, wzmocnionych artystyczną formą, dostępnych szerokiej rzeszy odbiorców.

W środowisku pracy człowiek jest narażony na oddziaływanie różnorodnych czynników, które mogą wpływać niekorzystnie na stan jego zdrowia. Można wśród nich wyróżnić czynniki szkodliwe, które powodują powstawanie chorób zawodowych i czynniki niebezpieczne, które są przyczyną wypadków. Wszystkie te czynniki można podzielić na fizyczne (np. drgania, hałas, promieniowanie, mikroklimat), chemiczne (np. szkodliwe substancje chemiczne, zapylenie), psychofizyczne (np. pozycja podczas pracy, dźwiganie ciężarów, stres)
i biologiczne (np. bakterie, wirusy). Wypadki są powodowane przede wszystkim przez czynniki mechaniczne, takie jak ruchome części maszyn, obracające się i przemieszczające narzędzia czy przedmioty obrabiane.

Samo istnienie w środowisku pracy czynnika zagrażającego nie stanowi jeszcze zagrożenia dla człowieka. Zagrożenie to powstaje wówczas, gdy w strefie oddziaływania tego czynnika znajduje się człowiek. Czynniki szkodliwe stwarzają zagrożenie zachorowania, czynniki niebezpieczne - wypadku. Na przykład oddziaływanie czynników mechanicznych może powodować zagrożenie zmiażdżeniem, odcięciem, wciągnięciem, oderwaniem lub uderzeniem.

Trzecia edycja konkursu cieszyła się, podobnie jak poprzednie, dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród studentów uczelni plastycznych. Zgłoszono 200 prac, z których 50 zaprezentowano na wystawie pokonkursowej.

Lauraci edycji konkursu:
  • Rafał Bogusławski, Adam Peringer, Wojciech Bąkiewicz - I nagroda
  • Sven Erik Okstad - II nagroda
  • Aleksandra Ławicka-Cuper - wyróżnienie
  • Wiesław Rosocha - wyróżnienie
  • Maciej Sokołowski - wyróżnienie
  • Jan Trojan - wyróżnienie
  • Jarosław Zduniewski - wyróżnienie

NAGRODZONE PRACE:

I nagroda
Rafał Bogusławski, Adam Peringer, Wojciech Bąkiewicz

II nagroda
Sven Erik Okstad

III nagroda
Kuba Sowiński


WYRÓŻNIENIA:

Aleksandra Ławicka-Cuper

Wiesław Rosocha

Maciej Sokołowski

Jan Trojan

Jarosław ZduniewskiW Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Warszawie uroczyste otwarcie pokonkursowej wystawy plakatów połączone z wręczeniem nagród laureatom.
Oferta plakatów edycji Ryzyko


Uwaga!
Plakaty stanowią własność Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. Prawa autorskie zastrzeżone, wykorzystywanie i kopiowanie zabronione. Bez pisemnej zgody Instytutu plakatów nie wolno reprodukować i przekazywać w żadnej postaci, w tym elektronicznej.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP