Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O konkursie | XXIII - Komputerowy świat (2014) | XXII - Stres XXI wieku (2013) | XXI - Aktywni 50+ (2012) | XX - Eksploatacja (2011) | XIX - Oświetlenie (2010) | XVIII - Ryzyko (2009) | XVII - Kultura pracy (2008) | XVI - Mniej dźwigaj (2007) | XV - Młodzi pracownicy - bezpieczny start (2006) | XIV - Stop hałasowi (2005) | XIII - Biozagrożenia (2004) | XII - Niepełnosprawni (2003) | XI - Elektryczność (2003) | X - Transport (2002) | IX - Szkoła (2002) | VIII - Budownictwo (2001) | VII - Rolnictwo (2000) | VI - Ergonomia (2000) | V - Chemia (1999) | III - Ryzyko (1998) | II - Komputer (1997) | I - Stres (1997)

Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy  2005

XIV - "Stop hałasowi"


Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy pn.: „Stop hałasowi” został zorganizowany w ramach kampanii Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy poświęconej w roku 2005 walce z hałasem.

Przez pojęcie „hałas” rozumiane są wszelkie dźwięki niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe, rozpraszające uwagę, pogarszające międzyludzką komunikację, utrudniające wykonywanie pracy, uciążliwe i szkodliwe, wpływające negatywnie na cały organizm człowieka i wszystkie jego funkcje. Hałas oddziałuje na niemal wszystkich mieszkańców Ziemi – „atakuje” człowieka w domu, w pracy, w szkole, na ulicy, nawet w czasie relaksu i wypoczynku. Codziennie miliony pracowników na świecie są narażone na hałas w miejscu pracy oraz wszelkie związane z nim ryzyko dla zdrowia i życia. Szczególnie szkodliwy jest ten o poziomach przekraczających 85 dB. Długotrwała ekspozycja na taki hałas prowadzi do nieodwracalnych uszkodzeń słuchu. Hałas wpływa szkodliwie również na układ nerwowy człowieka oraz stan i funkcje wielu narządów wewnętrznych. Będąc źródłem stresu, przyczynia się do rozwoju różnego typu chorób psychosomatycznych (np. choroby nadciśnieniowej, choroby wrzodowej, nerwic).Hałas jako czynnik uciążliwy utrudnia pracę oraz obniżać jej jakość i wydajność. Powodując zmniejszenie koncentracji uwagi, zakłócając porozumiewanie się i odbiór dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, może być przyczyną wypadków, z ich przykrymi konsekwencjami dla ludzi, a także stratami materialnymi. Hałas może też zakłócać sen i wypoczynek. Dlatego też na całym świecie prowadzone są działania dotyczące zwalczania hałasu. Plakat jako najprostszy środek masowego przekazu informacji, jako wizualny środek perswazji, ma szansę skutecznie wpływać na podniesienie u odbiorców świadomości szkodliwości hałasu.

Na konkurs napłynęło 286 projektów plakatów. Jury konkursu, pod przewodnictwem Pana prof. Władysława Pluty, przyznało trzy nagrody główne, pięć wyróżnień oraz jedno wyróżnienie honorowe. Pięćdziesiąt spośród nadesłanych prac wybrano do zaprezentowania na wystawie pokonkursowej i w katalogu.

Lista nazwisk laureatów edycji
  • Marek Osman, I nagroda
  • Jan Filipek, II nagroda (seria 3 prac)
  • Maciej Burda, III nagroda
  • Jacek Smolicki, wyróżnienie
  • Jakub Jagiełło, wyróżnienie
  • Anna Myczkowska, wyróżnienie
  • Mirosław Rymar, wyrożnienie
  • Monika Kamińska, wyróżnienie
  • Konrad Boksa, wyróżnienie honorowe

Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej plakatów połączone z wręczeniem nagród laureatom odbyło się w gmachu CIOP-PIB w Warszawie w dniu 11 października 2005 r.

Konkursowi na plakat bezpieczeństwa pracy pn.: "Stop hałasowi" towarzyszył konkurs plastyczny zorganizowany dla uczniów szkół podstawowych pod tym samym tytułem.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

Oferta plakatów bezpieczeństwa pracy

zobacz