Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O konkursie | XXIII - Komputerowy świat (2014) | XXII - Stres XXI wieku (2013) | XXI - Aktywni 50+ (2012) | XX - Eksploatacja (2011) | XIX - Oświetlenie (2010) | XVIII - Ryzyko (2009) | XVII - Kultura pracy (2008) | XVI - Mniej dźwigaj (2007) | XV - Młodzi pracownicy - bezpieczny start (2006) | XIV - Stop hałasowi (2005) | XIII - Biozagrożenia (2004) | XII - Niepełnosprawni (2003) | XI - Elektryczność (2003) | X - Transport (2002) | IX - Szkoła (2002) | VIII - Budownictwo (2001) | VII - Rolnictwo (2000) | VI - Ergonomia (2000) | V - Chemia (1999) | III - Ryzyko (1998) | II - Komputer (1997) | I - Stres (1997)


XVIII - "Ryzyko"

Człowiek jest narażony w środowisku pracy na oddziaływanie różnorodnych czynników szkodliwych i niebezpiecznych, które mogą wpływać na jego stan zdrowia. Czynniki szkodliwe stwarzają zagrożenie zachorowania, czynniki niebezpieczne – wypadku. To, czy do wypadku lub zachorowania dojdzie, zależy w dużym stopniu od psychofizycznych predyspozycji człowieka, od jego wiedzy na temat potencjalnych zagrożeń, świadomości ich występowania, postaw wobec ryzyka.

Badania nad wypadkowością wskazują, że najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy są błędy ludzkie, w tym niebezpieczne zachowania. Z danych statystycznych wynika, że ponad 50% wszystkich wypadków w kraju jest związanych z nieprawidłowymi zachowaniami pracowników. Ryzykowne zachowania pracowników mogą być następstwem nieprzestrzegania zasad bezpiecznej pracy, pomyłek, bezmyślności, nieuwagi, braku ostrożności, braku zdolności przewidywania skutków wykonywanych czynności, złych nawyków, przyzwyczajeń, lekceważenia poleceń przełożonych, niedostatecznej koncentracji na wykonywanych czynnościach, ignorowania niebezpieczeństwa. A niebezpieczny może być bezmyślnie rzucony niedopałek papierosa, rozlany smar, niedokręcona śruba, brak zabezpieczenia na rusztowaniu czy nieład na stanowisku pracy.

Duży wpływ na psychofizyczną kondycję człowieka ma w środowisku pracy obciążenie psychospołeczne. Związane z nim ryzyko zaliczane jest obecnie do najważniejszych współczesnych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wiąże się z takimi problemami, jak stres związany z pracą, przemoc, molestowanie i mobbing w miejscu pracy.

O tym wszystkim mówią plakaty, wykonane przez artystów plastyków, absolwentów i studentów uczelni plastycznych w kraju i zagranicą, które napłynęły na XVIII edycję konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy pn: „Ryzyko.

Posiedzenie Jury konkursu

Posiedzenie Jury konkursu edycji pn: „Ryzyko” odbyło się w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie badawczym w dniu 26 czerwca 2009 r.


 

Jury w głosowaniu jawnym przyznało 3 nagrody główne i 5 równorzędnych wyróżnień. Wybrano je spośród 210 prac, które napłynęły na konkurs.

Nagrody i wyróżnienia:
  • I nagroda - Max Skorwider
  • II i III nagroda - Maciej Mytnik

Pięć równorzędnych wyróżnień:
  • Marcin Błaszczyk,
  • Eugen Finkei,
  • Mariusz Grabowski,
  • Grzegorz Hańderek,
  • Dorota Wątkowska.

NAGRODY GŁÓWNE:

I nagroda
Max Skorwider

II nagroda
Maciej Mytnik

III nagroda
Maciej Mytnik
WYRÓŻNIENIA:

Grzegorz Hańderek

Marcin Błaszczyk

Mariusz Grabowski

Dorota Wętkowska

Eugen Finkel

Eugen Finkel

Eugen Finkel
Lista osób, których prace wybrane zostały do zaprezentowania na wystawie pokonkursowej i w katalogu (włącznie z nagrodzonymi i wyróżnionymi).

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

Oferta plakatów bezpieczeństwa pracy

zobacz