Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O konkursie | XXIII - Komputerowy świat (2014) | XXII - Stres XXI wieku (2013) | XXI - Aktywni 50+ (2012) | XX - Eksploatacja (2011) | XIX - Oświetlenie (2010) | XVIII - Ryzyko (2009) | XVII - Kultura pracy (2008) | XVI - Mniej dźwigaj (2007) | XV - Młodzi pracownicy - bezpieczny start (2006) | XIV - Stop hałasowi (2005) | XIII - Biozagrożenia (2004) | XII - Niepełnosprawni (2003) | XI - Elektryczność (2003) | X - Transport (2002) | IX - Szkoła (2002) | VIII - Budownictwo (2001) | VII - Rolnictwo (2000) | VI - Ergonomia (2000) | V - Chemia (1999) | III - Ryzyko (1998) | II - Komputer (1997) | I - Stres (1997)

Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy  2006

XV - "Młodzi pracownicy - bezpieczny start"

XV edycja konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pn.: „Młodzi pracownicy – bezpieczny start”. została ogłoszona w połowie kwietnia 2006 r. a zakończyła się posiedzeniem Jury w dniu 28 czerwca 2006 r.
Według europejskich danych statystycznych, wskaźnik występowania urazów przy pracy u osób w wieku 18-24 lat jest o 50% wyższy, niż w jakiejkolwiek innej grupie wiekowej. Młodzi pracownicy są szczególnie narażeni na zagrożenia występujące w środowisku pracy. Nie mają dostatecznego doświadczenia życiowego, a ich wiedza na temat różnych zagrożeń, o ile ją posiadają, jest z reguły teoretyczna. Brak im psychicznej i fizycznej dojrzałości i wyobraźni, jakie mogą być skutki zagrożeń, a także umiejętności i nawyku szybkiego i skutecznego reagowania w sytuacji zagrożenia. Młodzi pracownicy często nie są świadomi ani zagrożeń istniejących w miejscu pracy, ani swoich praw i obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy z kolei nie zawsze mają świadomość konieczności szczególnego nadzoru młodych pracowników, zapewnienia im ze strony firmy odpowiednich informacji, instruktaży i szkoleń.

Plakat, jako najprostszy środek masowego przekazu informacji ma szansę skutecznie wpływać na podnoszenie u odbiorców świadomości zagrożeń w miejscu pracy. Ważne jest, żeby docierał do jak najszerszego kręgu młodych odbiorców. Dlatego też od roku 1997 CIOP-PIB organizuje konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy. Jest on organizowany w ramach upowszechniania wyników I i II etapu programu wieloletniego pn.: „Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej”. Partnerami CIOP-PIB są Akademie Sztuk Pięknych w Krakowie, Łodzi i Warszawie. W konkursie biorą udział artyści plastycy - członkowie związków twórczych, absolwenci i studenci wyższych uczelni plastycznych w kraju i za granicą. Do tej pory odbyło się czternaście edycji konkursu: Stres, Komputer, Ryzyko, Hałas, Chemia, Ergonomia, Rolnictwo, Budownictwo, Szkoła, Transport, Elektryczność, Niepełnosprawni, Biozagrożenia, Stop hałasowi.

Edycja pn.: „Młodzi pracownicy – bezpieczny start” odbyła się pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Pracy oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (w Bilbao). Wzięli w niej udział artyści plastycy, absolwenci i studenci wyższych uczelni plastycznych z kraju (m.in. z Warszawy, Krakowa, Katowic, Poznania, Gdańska, Łodzi, Wrocławia, Szczecina) i zagranicy (m.in. z Czech, ze Słowacji, ze Słowenii, z Niemiec).

Na konkurs napłynęło 120 projektów plakatów. Jury konkursu, pod przewodnictwem Pana prof. Władysława Pluty, przyznało trzy nagrody główne i pięć wyróżnień. Pięćdziesiąt projektów wybrano do zaprezentowania na wystawie pokonkursowej konkursu i w katalogu, który towarzyszył otwarciu wystawy

Lista laureatów edycji konkursu:
  • Katarzyna Sochacka - I nagroda
  • Dita Krouzelova - II nagroda
  • Maciej Kamela - III nagroda
  • Marta Semaniszyn - wyróżnienie
  • Maciej Kamela - wyróżnienie
  • Marek Osman - wyróżnienie
  • Marta Semaniszyn - wyróżnienie
  • Agnieszka Hańczuk - wyróżnienie

NAGRODZONE PRACE:

I nagroda
Katarzyna Sochacka

II nagroda
Dita Krouzelova

II nagroda
Dita Krouzelova

II nagroda
Dita Krouzelova

III nagroda
Maciej Kamela
WYRÓŻNIENIA:

Marta Semaniszyn

Maciej Kamela

Marek Osman

Marta Semaniszyn

Agnieszka Hańczuk
Lista osób, których prace wybrane zostały do zaprezentowania na wystawie pokonkursowej i w katalogu (włącznie z nagrodzonymi i wyróżnionymi).

W celu upowszechniania wyników przeprowadzonego konkursu oraz zwrócenia uwagi różnych środowisk na problemy związane z bezpieczeństwem pracy ludzi młodych, plakaty były w ciągu okresu sprawozdawczego wykorzystywane w prezentacjach multimedialnych (również za granicą). Uroczyste otwarcie pokonkursowej wystawy plakatów, połączone z wręczeniem nagród laureatom, odbyło się w dniu 19 października 2006 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. W otwarciu wystawy wzięli udział między innymi: przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektoratu Pracy, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Biura Zawodowej Promocji Absolwentów, Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy, Urzędu Pracy m.st. Warszawy, przedstawiciele środowisk twórczych, ludzie nauki, przedstawiciele placówek oświatowych, przedstawiciele organizacji społecznych, przedstawiciele zakładów pracy, uczniowie i nauczyciele. Na wystawie znalazły się również – obok plakatów – nagrodzone prace plastyczne uczniów szkół podstawowych.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

Oferta plakatów bezpieczeństwa pracy

zobacz