Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O konkursie | XXIII - Komputerowy świat (2014) | XXII - Stres XXI wieku (2013) | XXI - Aktywni 50+ (2012) | XX - Eksploatacja (2011) | XIX - Oświetlenie (2010) | XVIII - Ryzyko (2009) | XVII - Kultura pracy (2008) | XVI - Mniej dźwigaj (2007) | XV - Młodzi pracownicy - bezpieczny start (2006) | XIV - Stop hałasowi (2005) | XIII - Biozagrożenia (2004) | XII - Niepełnosprawni (2003) | XI - Elektryczność (2003) | X - Transport (2002) | IX - Szkoła (2002) | VIII - Budownictwo (2001) | VII - Rolnictwo (2000) | VI - Ergonomia (2000) | V - Chemia (1999) | III - Ryzyko (1998) | II - Komputer (1997) | I - Stres (1997)


XVII - "Kultura pracy"

W nowocześnie zarządzanych firmach podkreśla się często, iż kształtowanie kultury bezpieczeństwa jest integralną częścią zarządzania przedsiębiorstwem oraz elementem budowy jego wizerunku. Wymiernymi efektami wysokiej kultury bezpieczeństwa są zmniejszające się wskaźniki wypadkowości oraz ograniczanie strat wynikających ze zdarzeń wypadkowych. Na kulturę bezpieczeństwa składają się uznawane wartości, postawy oraz normy postępowania w zakresie bezpieczeństwa, dzielone przez wszystkich pracowników. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa wymaga stałej koncentracji nie tylko na zachowaniach pracowników (zachęcania do eliminowania nadmiernego ryzyka w miejscu pracy oraz postępowania nastawionego na ochronę zdrowia i życia), ale również na optymalizacji środowiska fizycznego pracy (technologii, wyposażeniu, procedurach). Na kulturę pracy wpływają postawy pracowników, umiejętność współżycia z innymi, komunikacja interpersonalna, przestrzeganie norm życia społeczno-zawodowego, umiejętność wychodzenia z trudnych sytuacji i rozwiązywania konfliktów, moralność, kultura języka, umiejętność postępowania z innymi ludźmi itp. To wszystko w różny sposób oddają projekty plakatów, wykonane przez artystów plastyków, absolwentów i studentów uczelni plastycznych w kraju i zagranicą.

Na konkurs napłynęły dziewięćdziesiąt trzy prace, spośród których pięćdziesiąt  zostało zaprezentowanych na wystawie pokonkursowej plakatów i w katalogu.

Posiedzenie Jury konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pn.: ”Kultura pracy”

Posiedzenie Jury konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pn: ”Kultura pracy” odbyło się w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy–Państwowym Instytucie Badawczym w dniu 27 czerwca 2008 r. Jury w głosowaniu jawnym przyznało trzy nagrody główne, pięć wyróżnień i jedno wyróżnienie honorowe.

 • I nagroda – Eugeniusz Skorwider
 • II nagroda – Mirosław Szczudlik
 • III nagroda – Maciej Mytnik
 • Pięć równorzędnych wyróżnień:
  • Sebastian Mrozek,
  • Maciej Mytnik,
  • Maciej Mytnik,
  • Paulina Piorun,
  • Barbora Rozložniková,
   (Pani Barbora jest z Tomas Bata University in Zlin, Czechy, pozostali laureaci związani są z uczelniami plastycznymi w Polsce – w Poznaniu, Krakowie i Łodzi)
 • Wyróżnienie honorowe - Eugeniusz Skorwider

NAGRODY GŁÓWNE:

I nagroda
Eugeniusz Skorwider

II nagroda
Mirosław Szczudlik

III nagroda
Maciej Mytnik
WYRÓŻNIENIA:

Maciej Mytnik

Barbara Rozlożnikova

Maciej Mytnik

Paulina Piorun

Sebastian Mrozek

Eugeniusz Skorwider
wyróżnienie honorowe
Lista osób, których prace wybrane zostały do zaprezentowania na wystawie pokonkursowej i w katalogu (włącznie z nagrodzonymi i wyróżnionymi).

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

Oferta plakatów bezpieczeństwa pracy

zobacz