Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O konkursie | XXIII - Komputerowy świat (2014) | XXII - Stres XXI wieku (2013) | XXI - Aktywni 50+ (2012) | XX - Eksploatacja (2011) | XIX - Oświetlenie (2010) | XVIII - Ryzyko (2009) | XVII - Kultura pracy (2008) | XVI - Mniej dźwigaj (2007) | XV - Młodzi pracownicy - bezpieczny start (2006) | XIV - Stop hałasowi (2005) | XIII - Biozagrożenia (2004) | XII - Niepełnosprawni (2003) | XI - Elektryczność (2003) | X - Transport (2002) | IX - Szkoła (2002) | VIII - Budownictwo (2001) | VII - Rolnictwo (2000) | VI - Ergonomia (2000) | V - Chemia (1999) | III - Ryzyko (1998) | II - Komputer (1997) | I - Stres (1997)

Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy  2000

VI - "Ergonomia"

Szósta edycja konkursu na plakat z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy była poświęcona ergonomii, a przypadła na początek 2000 roku, w którym Centralny Instytut Ochrony Pracy obchodził 50-lecie swojej działalności

Działalność ergonomiczna polega na dostosowaniu środowiska pracy do człowieka za pomocą umiejętnie stosowanych środków technicznych i organizacyjnych.

Ergonomię określa się jako "dostosowanie pracy i tworów techniki do psychofizjologicznych cech i możliwości człowieka". Pierwszym, który użył tego terminu (w 1867 roku) był Polak, profesor Wojciech Jastrzębowski. Ergonomia zaistniała w działalności przemysłowej po drugiej wojnie światowej, podczas której wiedza o cechach i możliwościach człowieka stała się niezbędna w technice wojskowej. Po wojnie także w innych sektorach gospodarki zaczęły powstawać wielodyscyplinarne zespoły specjalistów, dyskontujące wiedzę powstałą w placówkach naukowych i prowadzące własne badania w celu wytworzenia kolejnych generacji wyrobów, respektujących w coraz wyższym stopniu właściwości psychofizyczne człowieka. Współcześnie, wskutek niezwykle wysokiego nasycenia pracy i prywatnego życia człowieka wytworami przemysłowymi, składającymi się na sztuczne otoczenie materialne człowieka, mówi się o zapotrzebowaniu na technikę przyjazną człowiekowi.

Tworzenie takiej techniki należy do podstawowych zadań ergonomii, tak w sferze badań, jak i działań przemysłowych. Materialnym nośnikiem rezultatów zastosowania ergonomii jest przedmiot. W nim to ujawniają się wszelkie zaniedbania lub osiągnięcia w tym zakresie. Z jednej strony - ergonomia jest elementem promocji wyrobu ("ergonomiczne wnętrze samochodu", "ergonomiczne meble biurowe" itp.), z drugiej zaś - wiele przedmiotów, czy to profesjonalnego czy nieprofesjonalnego użytku, ujawnia poważne niekiedy wady w zakresie ergonomii. O ile w sferze wolnego wyboru przedmiotów użytkownik ma wpływ na kształtowanie swego otoczenia materialnego (także pod względem jakości ergonomicznej) - o tyle w sferach, w których użytkownik pozbawiony jest możliwości wyboru (praca zarobkowa, komunikacja publiczna, szpital, szkoła, wojsko itd.), rolą ergonomii jest reprezentowanie jego interesów w zakresie dostosowania otoczenia do jego cech i możliwości. Szczególną sferą zastosowań ergonomii jest środowisko pracy i jego komponenty: różnego rodzaju maszyny, urządzenia, narzędzia, instalacje itd. W środowisku tym podstawową cegiełką jest układ składający się z człowieka i jego stanowiska pracy, podlegający fizyko-chemicznym wpływom otoczenia.

Ergonomiczne usprawnianie narzędzi, maszyn, urządzeń, stanowisk pracy i procesów pracy ma uczynić je przyjaznymi dla człowieka, a nie tylko bezpiecznymi. Wszelkie działania przyczyniające się do wdrażania ergonomii w różnych dziedzinach aktywności zawodowej człowieka służą optymalizacji pracy, zapobieganiu chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy. Temu celowi mają również służyć plakaty.

Na konkurs napłynęło 158 prac, z których 50 zaprezentowano na wystawie pokonkursowej. Ich autorami są często ludzie młodzi - studenci szkół plastycznych. Zainteresowanie młodzieży artystycznej tą formą przekazu i jej udział w konkursie daje nadzieję, że plakat bezpieczeństwa pracy będzie się nadal rozwijał, a problematyka bezpieczeństwa pracy i ergonomii również tą drogą będzie rozpowszechniana wśród szerokich kręgów odbiorców. Jury konkursu, pod przewodnictwem Pana prof. Władysława Pluty przyznało trzy nagrody główne i pięć równorzędnych wyróżnień.

Laureaci konkursu:
  • Pert Smalec - I nagroda
  • Magda Szymeczko, Andrzej Leraczyk - II nagroda
  • Katarzyna Smogorzewska-Kowalska, Krzysztof Kowalski - III nagroda
  • Lukas Henzl - wyróżnienie
  • Marzenna Beata Musiał - wyróżnienie
  • adam Panasiewicz - wyróżnienie
  • Paweł Synowiec - wyróżnienie
  • Eugeniusz Skorwider - wyróżnienie

NAGRODZONE PRACE:

I nagroda
Pert Smalec

I nagroda
Pert Smalec

I nagroda
Pert Smalec

I nagroda
Pert Smalec

II nagroda
Magda Szymeczko, Andrzej Leraczyk

III nagroda
Katarzyna Smogorzewska-Kowalska, Krzysztof Kowalski


WYRÓŻNIENIA:

Lukas Henzl

Lukas Henzl


Marzenna Beata Musiał

Adam Panasiewicz

Paweł Synowiec

Eugeniusz Skorwider


Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej plakatów połączone z wręczeniem nagród laureatom odbyło się w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie w dniu 25 lutego 2000 r.

   

Uwaga!
Plakaty stanowią własność Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. Prawa autorskie zastrzeżone, wykorzystywanie i kopiowanie zabronione. Bez pisemnej zgody Instytutu plakatów nie wolno reprodukować i przekazywać w żadnej postaci, w tym elektronicznej.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP