Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Aktualności | Dlaczego bezpieczeństwo eksploatacji? | Dobrze jest wiedzieć | Materiały informacyjne | Kalendarium kampanii | Użyteczne linki | Kontakt | Konkurs "Nagroda za dobrą praktykę" | Konkurs na plakat "Oświetlenie" | Konkurs na plakat "Eksploatacja"


XIX - "Oświetlenie"

Ze wszystkich zmysłów człowieka najważniejszy jest zmysł wzroku, poprzez który dociera ponad 80% informacji rejestrowanych przez mózg. Na widzenie otaczającego nas świata ma wpływ wiele czynników nie tylko ze strony organizmu, a więc narządu wzroku, ale też otoczenia. Jednym z nich jest oświetlenie, czyli stosowanie światła w celu uwidocznienia miejsc, obiektów lub ich otoczenia. Oświetlenie jest czynnikiem fizycznym środowiska pracy, który występuje na każdym stanowisku. Jeżeli jest niewłaściwe, może być czynnikiem uciążliwym, ale także stanowić o zagrożeniu wypadkowym w miejscu pracy.

Celem oświetlenia jest stworzenie takich warunków, aby człowiek mógł wykonywać pracę wzrokową w sposób bezpieczny, efektywny i komfortowy. Światło i kolor wywierają silny wpływ nie tylko na samo widzenie, ale też na nasz nastrój i samopoczucie. Istotne jest, by oświetlenie było odpowiednie do rodzaju i trudności wykonywanych zadań wzrokowych. Zadania trudne wzrokowo charakteryzują się bardzo małą wielkością. Przykładem może być praca szwaczki szyjącej czarnymi nićmi na czarnym materiale. Wówczas wymagania oświetleniowe są wyższe zarówno co do poziomu natężenia oświetlenia (na stanowisku musi być „więcej światła”), jak i stopnia ograniczenia olśnienia. Skutkiem niedoświetlenia jest niedostateczna widoczność, pogarszające się samopoczucie i wydajność pracy. Skutkiem zbyt jaskrawego oświetlenia może być olśnienie, bądź bezpośrednie od opraw oświetleniowych, bądź wywołane odbijaniem się światła od błyszczących powierzchni, co może grozić wypadkiem.

Statystyki wykazują wciąż dużą liczbę niedoświetlonych stanowisk pracy, które mogą powodować potencjalne zagrożenie wypadkowe dla pracowników. Niewłaściwe oświetlenie (słaba widoczność) jako pośrednia przyczyna wypadków jest często lekceważone. Niedoceniana ciągle jest też „barwa” światła, określona poprzez tzw. temperaturę barwową oraz wskaźnik oddawania barw. Barwa światła jest odczuciem subiektywnym. Im wyższa jest temperatura barwowa, tym bardziej wzrasta udział promieniowania niebieskiego w widmie i tym „zimniejsze” jest postrzegane przez człowieka światło. Barwa określonego przedmiotu może ulegać zmianom w warunkach oświetlenia różnymi źródłami światła. Parametrem określającym właściwości oddawania barw przedmiotów oświetlanych danym źródłem światła jest wskaźnik oddawania barw.

Im większe są wymagania dotyczące właściwego rozróżniania barw (np. w poligrafii, w pracowniach artystycznych, gabinetach zabiegowych), tym wskaźnik ten powinien być bliższy 100, tzn. nie będą zniekształcone postrzegane barwy oświetlanych przedmiotów. Spełnienie wymagań związanych z prawidłowym oświetleniem stanowisk pracy jest możliwe poprzez stosowanie różnorodnych rozwiązań technicznych w tym zakresie, w zależności od rozmiarów pomieszczenia, rodzaju wykonywanej pracy, czy charakterystyki użytkowników oświetlenia (np. osoby młodsze lub starsze).

W dniu 29 czerwca 2010 r. w siedzibie CIOP-PIB odbyło się posiedzenie Jury konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy, edycji "Oświetlenie".Jury w głosowaniu jawnym przyznało 3 nagrody główne i 5 wyróżnień. Wybrano je spośród 277 prac, które napłynęły na konkurs

Lista autorów prac nagrodzonych i wyróżnionych:
  • I nagroda - Zofia Rogula
  • II nagroda - Dorota Wątkowska
  • III nagroda - Maciej Mytnik

   
I nagroda

II nagroda

 III nagroda

Wyróżnienia:
  • Wyróżnienie - Jacek Bieńkowski
  • Wyróżnienie - Andrzej Lipień
  • Wyróżnienie - Grzegorz Matusik
  • Wyróżnienie - Maciej Mytnik
  • Wyróżnienie - Paweł Ryżko

  wyróżnienie - Jacek Bieńkowski  

  wyróżnienie - Andrzej Lipień  

   
wyróżnienie - Grzegorz Matusik

  wyróżnienie - Maciej Mytnik

  wyróżnienie - Paweł Ryżko

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP