CIOP
 

Aktualności

Międzynarodowy konkurs na fotografię dotyczącą tematyki pracy,

zorganizowany przez Europejską Agencję w 2011 r.,  wygrał Polak, Krzysztof Maksymowicz. Jury przyznało mu pierwszą nagrodę za zdjęcie pt. "Dressmaker".Nagrodę specjalną przyznano także drugiemu uczestnikowi z Polski, Pawłowi Rudzie, za zdjęcie pt. "Cold sandwich".Konkurs „Nagroda za Dobrą Praktykę” rozwiązany

Więcej na stronie: http://www.bezpieczenstwo-eksploatacji.pl/22481.html

Dostępny jest już "Przewodnik po kampanii" w języku polskimInauguracja Kampanii w Europie

28 kwietnia 2010 r. uroczyście zainaugurowano w Parlamencie Europejskim Kampanię Informacyjną na Rzecz Bezpieczeństwa Eksploatacji Maszyn, Urządzeń i Budynków, będącą częścią wieloletniego projektu pn. Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy.

Więcej informacji na temat  przebiegu kampanii w Europie udostępnia jej główny organizator - Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, na stronie internetowej www.osha.europa.eu

Polską edycję kampanii koordynuje Centralny Instytut Ochrony Pracy
– Państwowy Instytut Badawczy, pełniący rolę Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na górę strony

Wyszukiwarka

Dotychczasowe kampanie

zobacz

Poznaj Napo

zobacz

Europejska edycja kampanii

zobacz
Linia Linia Linia

Patronat honorowy:
Minister Pracy i Polityki Społecznej,
Minister Gospodarki
Minister Rolnictwa
Urząd Dozoru Technicznego,
Pracodawcy PR,
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Kampanie wspierają partnerzy:
Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Wyższy Urząd Górniczy,
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP, NSZZ "Solidarność", FSNT NOT,
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne,
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Forum Liderów Bezpiecznej Pracy,
Sieć Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB,
Sieć Regionalnych Ośrodków ds. BHP

Patronat medialny:
Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka
Przegląd Techniczny. Gazeta Inżynierska
Promotor
Przyjaciel przy Pracy
Praca i Zdrowie
Portal "Kultura bezpieczeństwa"
Industrial Monitor

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93