CIOP
 

Materiały informacyjne

 • Ulotka kampanii

 • Plakat kampanii

 • Informacje podstawowe

 • Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków - bezpieczeństwo pracowników (biuletyn Fact 88)

 • Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków dla pracodawców. Bezpieczeństwo pracowników - oszczędność finansowa (biuletyn Fact 89)

 • Konkurs "Nagroda za Dobrą Praktykę" - ulotka

 • Konkurs "Nagroda za Dobrą Praktykę" - formularz konkursowy  

 • Przewodnik po kampanii (w języku polskim)

 • Przewodnik po kampanii (w języku angielskim)

 • Bezpieczna eksploatacja w praktyce cz.1

 • Bezpieczna eksploatacja w praktyce cz.2


Aby otrzymać materiały w wersji drukowanej prosimy o  kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

tel. 48 22 623 36 77,
email: focalpoint.pl@ciop.pl

a także o informację, które materiały Państwa interesują, w jakiej liczbie i na jaki adres mają być przesłane.

Materiały kampanii i ich wysyłka są bezpłatne.

Na górę strony

Wyszukiwarka
Linia Linia Linia

Patronat honorowy:
Minister Pracy i Polityki Społecznej,
Minister Gospodarki
Minister Rolnictwa
Urząd Dozoru Technicznego,
Pracodawcy PR,
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Kampanie wspierają partnerzy:
Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Wyższy Urząd Górniczy,
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP, NSZZ "Solidarność", FSNT NOT,
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne,
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Forum Liderów Bezpiecznej Pracy,
Sieć Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB,
Sieć Regionalnych Ośrodków ds. BHP

Patronat medialny:
Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka
Przegląd Techniczny. Gazeta Inżynierska
Promotor
Przyjaciel przy Pracy
Praca i Zdrowie
Portal "Kultura bezpieczeństwa"
Industrial Monitor

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93