CIOP
 

Kalendarium kampanii

Kalendarium pierwszego roku polskiej edycji kampanii:

Konferencje i seminaria:
 • Konferencja "Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn i urządzeń", Poznań, 27 kwietnia 2010 r., (podczas Międzynarodowych Targów SAWO)
  http://www.bezpieczenstwo-eksploatacji.pl/22281.html
 • Seminarium szkoleniowe "Zagrożenia elektromagnetyczne w pomieszczeniach pracy", Warszawa, CIOP-PIB, 29 kwietnia 2010 r.
  http://www.ciop.pl/21400.html
 • Konferencja prasowa, Warszawa, Centrum Europejskie, 12 maja 2010 r.
 • Piknik edukacyjny "Bezpieczny plac budowy", Iława, 29 maja 2010 r. oraz seminarium poświęcone bezpieczeństwu w budownictwie.
 • Międzynarodowa Konferencja "Noise Control", Książ, 6-9 czerwca 2010 r. - sesje tematyczne dotyczące zagadnień akustycznych w eksploatacji budynków i maszyn.
  http://www.ciop.pl/19920.html
 • Seminaria poświęcone tematyce "Bezpieczeństwo obsługi technicznej maszyn, urządzeń i budynków":

Konkursy:
 • Nagroda za Dobrą Praktykę - konkurs na innowacyjne i możliwe do upowszechnienia rozwiązania w zakresie bezpiecznej eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków (rozpoczęcie: kwiecień 2010, zakończenie: 24 września 2010 r.)
 • Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy pn. "Oświetlenie" (rozpoczęcie: maj 2010, zakończenie: wrzesień 2010)
  http://www.ciop.pl/653.html
 • Konkursy plastyczne dla dzieci ze szkół podstawowych pn. "Bezpieczne zachowania przy korzystaniu z urządzeń w domu i w szkole".
 • Ogólnopolski konkurs fotograficzny pn. "Bezpieczeństwo pracy w obiektywie" (zobacz regulamin konkursu)
 • Konkursy plastyczne dla dzieci ze szkół podstawowych pn. "Bezpieczne miejsca pracy"
 • Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy pn. "Eksploatacja" http://www.ciop.pl/653.html


Kalendarium drugiego roku polskiej edycji kampanii:

Konferencje i seminaria:
 • Konferencja pt. "Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków", Poznań, 16 czerwca 2011 r.
 • Seminarium pt. "Bezpieczeństwo eksploatacji budynków w gospodarstwach rolnych", Stare Pole, 13 października 2011 r.
 • Seminarium pt. "Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn i urządzeń". Katowice,  15 listopada 2011 r.

Na górę strony

Wyszukiwarka
Linia Linia Linia

Patronat honorowy:
Minister Pracy i Polityki Społecznej,
Minister Gospodarki
Minister Rolnictwa
Urząd Dozoru Technicznego,
Pracodawcy PR,
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Kampanie wspierają partnerzy:
Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Wyższy Urząd Górniczy,
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP, NSZZ "Solidarność", FSNT NOT,
Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne,
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Forum Liderów Bezpiecznej Pracy,
Sieć Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB,
Sieć Regionalnych Ośrodków ds. BHP

Patronat medialny:
Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka
Przegląd Techniczny. Gazeta Inżynierska
Promotor
Przyjaciel przy Pracy
Praca i Zdrowie
Portal "Kultura bezpieczeństwa"
Industrial Monitor

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93