Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wstęp | Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka - 1997 | Zagrożenia, z którymi zetknąłeś się w domu ... - 1998 i 1999 | Konkursy plastyczne dla dzieci uczestniczących w pikniku naukowym - 2000 | Wypadki w szkole - 2001 | Zagrożenia w szkole, w domu, w ośrodku - 2002 | Ciszej i bezpieczniej, I edycja - 2002 | Wypadki w szkole - 2003 | Integracja osób niepełnosprawnych... - 2003 | Ciszej i bezpieczniej, II edycja - 2003 | Elektryczność - 2003 | Biozagrożenia - 2004 | Ciszej i bezpieczniej, III edycja - 2004 | Uczmy się i bawmy bezpiecznie - 2004 | Hałas ... w przemyśle drzewnym - 2005 | Stop hałasowi (Puławy) - 2005 | Ciszej i bezpieczniej, IV edycja - 2005 | Stop hałasowi (Warszawa) - 2005 | Młodzi pracownicy - bezpieczny start (Warszawa) - 2006 | Mniej dźwigaj - 2007 | Mniej dźwigaj (Zamość) - 2007 | Ryzykowne zachowania w szkole i w domu (Rybnik) - 2008 | Ryzykowne zachowania w szkole i w domu (Iława) - 2008 | Ryzykowne zachowania w szkole i w domu (Warszawa) - 2008 | Ryzykowne zachowania przy pracach w gospodarstwie rolnym (2009) | Zagrożenia w zabawie, nauce i pracy (gmina Wręczyca Wielka) - 2009 | Ryzyko (Warszawa) - 2009 | Bezpieczne zachowania przy korzystaniu z urządzeń w domu i w szkole (Iława) - 2010 | Oświetlenie miejsc pracy, nauki, zabawy (gmina Wręczyca Wielka) - 2010 r | Oświetlenie (Warszawa) - 2010 r. | Bezpieczne miejsce pracy (Olsztyn) - 2011 r. | Bezpieczne miejsce pracy (Gaszowice) - 2011 r. | Gdy dzwonek na przerwę zadzwoni... - (Warszawa) 2012 | Aktywni 50+ (Warszawa) - 2012 r. | Współdziałanie dzieci, rodziców i nauczycieli ... (Węglowice) - 2012 | Moje miejsce do nauki - ergonomiczne, zdrowe, bezpieczne (powiat nowomiejski) - 2013 | Moja bezpieczna szkoła (powiat działdowski) - 2013 | Bezpieczna szkoła (powiat kłobucki) - 2013 | Moje miejsce do nauki - ergonomiczne, zdrowe, bezpieczne (powiat nowomiejski) - 2013 | Moja bezpieczna szkoła (powiat działdowski) - 2013 | Stres XXI wieku (powiat. sochaczewski i m.st. Warszawa) - 2013

Konkurs plastyczny.:
”Biozagrożenia” dla uczniów szkół podstawowych w Warszawie i Giżycach

Rok 2004

Nieodłącznym składnikiem środowiska życia człowieka, w tym również środowiska jego pracy, są organizmy żywe. Rośliny, zwierzęta, mikroorganizmy oraz wytwarzane przez nie substancje zalicza się do tzw. czynników biologicznych. Niektóre z nich mogą działać na człowieka niekorzystnie i stwarzać zagrożenia dla zdrowia.

Narażenie na czynniki biologiczne może występować wśród wielu grup zawodowych. Do najbardziej narażonych należą pracownicy zatrudnieni w służbie zdrowia i laboratoriach, rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym, leśnictwie i przemyśle drzewnym, przemyśle biotechnologicznym i farmaceutycznym oraz pracownicy zatrudnieni przy usuwaniu i zagospodarowywaniu odpadów. Źródłem szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy są najczęściej: zwierzęta (i ich produkty, np. wydaliny), rośliny, ścieki, odpady, materiały kliniczne, zakażeni ludzie.

Coraz większym zagrożeniem dla całego społeczeństwa staje się bioterroryzm. Ze względu na prostą technologię i niskie koszty produkcji, coraz bardziej prawdopodobne staje się wykorzystywanie broni biologicznej przez grupy terrorystyczne. Dlatego też zwrócenie uwagi społeczeństwa na zagrożenia wynikające z codziennych kontaktów z czynnikami biologicznymi może się przyczynić do wzrostu świadomości w tym zakresie. Temu celowi między innymi mają służyć plakaty.

Konkurs plastyczny pn.: „Biozagrożenia” był imprezą towarzysząca konkursowi na plakat bezpieczeństwa pracy o tym samym tytule. Wzięli w nim udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 341 z Warszawy oraz Szkoły Podstawowej w Giżycach.
Jury konkursu przyznało 9 nagród głównych i 5 wyróżnień. W dniu 25 czerwca 2004 r. odbyło się w Instytucie uroczyste otwarcie wystawy plakatów i prac plastycznych uczniów, połączone z wręczeniem nagród laureatom.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP