Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wstęp | Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka - 1997 | Zagrożenia, z którymi zetknąłeś się w domu ... - 1998 i 1999 | Konkursy plastyczne dla dzieci uczestniczących w pikniku naukowym - 2000 | Wypadki w szkole - 2001 | Zagrożenia w szkole, w domu, w ośrodku - 2002 | Ciszej i bezpieczniej, I edycja - 2002 | Wypadki w szkole - 2003 | Integracja osób niepełnosprawnych... - 2003 | Ciszej i bezpieczniej, II edycja - 2003 | Elektryczność - 2003 | Biozagrożenia - 2004 | Ciszej i bezpieczniej, III edycja - 2004 | Uczmy się i bawmy bezpiecznie - 2004 | Hałas ... w przemyśle drzewnym - 2005 | Stop hałasowi (Puławy) - 2005 | Ciszej i bezpieczniej, IV edycja - 2005 | Stop hałasowi (Warszawa) - 2005 | Młodzi pracownicy - bezpieczny start (Warszawa) - 2006 | Mniej dźwigaj - 2007 | Mniej dźwigaj (Zamość) - 2007 | Ryzykowne zachowania w szkole i w domu (Rybnik) - 2008 | Ryzykowne zachowania w szkole i w domu (Iława) - 2008 | Ryzykowne zachowania w szkole i w domu (Warszawa) - 2008 | Ryzykowne zachowania przy pracach w gospodarstwie rolnym (2009) | Zagrożenia w zabawie, nauce i pracy (gmina Wręczyca Wielka) - 2009 | Ryzyko (Warszawa) - 2009 | Bezpieczne zachowania przy korzystaniu z urządzeń w domu i w szkole (Iława) - 2010 | Oświetlenie miejsc pracy, nauki, zabawy (gmina Wręczyca Wielka) - 2010 r | Oświetlenie (Warszawa) - 2010 r. | Bezpieczne miejsce pracy (Olsztyn) - 2011 r. | Bezpieczne miejsce pracy (Gaszowice) - 2011 r. | Gdy dzwonek na przerwę zadzwoni... - (Warszawa) 2012 | Aktywni 50+ (Warszawa) - 2012 r. | Współdziałanie dzieci, rodziców i nauczycieli ... (Węglowice) - 2012 | Moje miejsce do nauki - ergonomiczne, zdrowe, bezpieczne (powiat nowomiejski) - 2013 | Moja bezpieczna szkoła (powiat działdowski) - 2013 | Bezpieczna szkoła (powiat kłobucki) - 2013 | Moje miejsce do nauki - ergonomiczne, zdrowe, bezpieczne (powiat nowomiejski) - 2013 | Moja bezpieczna szkoła (powiat działdowski) - 2013 | Stres XXI wieku (powiat. sochaczewski i m.st. Warszawa) - 2013

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół z gminy Wręczyca Wielka
pn.: „Zagrożenia w zabawie, nauce i pracy”

Konkurs został przeprowadzony w szkołach gminy Wręczyca Wielka. Każdą placówkę biorącą udział w konkursie, zaopatrzono przed jego realizacją w odpowiednie materiały informacyjne z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach oraz Placówki Terenowej KRUS w Kłobucku. Dostarczone materiały pozwoliły zaplanować w szkołach lekcje wychowawcze, pogadanki, apele i uzupełnić tematy lekcyjne o problematykę związaną z potencjalnymi zagrożeniami, jakie mogą towarzyszyć nauce, zabawie czy pracy.
We wszystkich szkołach została przeprowadzona również ankieta skierowana do uczniów, a mająca na celu zdiagnozowanie przez dzieci zagrożeń występujących w szkole, domu, rodzinnej miejscowości. Zebrano 350 wypełnionych ankiet.

Na bazie przygotowań merytorycznych i analizy przeprowadzonych ankiet ogłoszono w placówkach ogólnogminny konkurs plastyczny na temat zagrożeń w zabawie, nauce i pracy. Nad konkursem czuwał jego pomysłodawca i organizator – pan Zbigniew Dworecki.

Do konkursu przystąpiły również – obok szkół podstawowych - gimnazjum i przedszkola znajdujące się na terenie gminy.

Placówki biorące udział w konkursie:

 • Zespół Szkół we Wręczycy Wielkiej
 • Zespół Szkół w Truskolasach
 • Zespół Szkół w Węglowicach
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kulejach
 • Szkoła Podstawowa w Kulejach
 • Szkoła Podstawowa w Borowem
 • Szkoły stowarzyszeniowe: Szkoła Podstawowa w Bieżeniu i Szkoła Podstawowa w Grodzisku
 • Przedszkole we Wręczycy Wielkiej
 • Przedszkole w Grodzisku
 • Przedszkole w Truskolasach
 • Przedszkole w Pile
 • Przedszkole w Golcach

Wstępną ocenę prac konkursowych przeprowadzono w poszczególnych placówkach oświatowych. Do oceny komisji konkursowej trafiło ostatecznie 135 prac. ,Jury konkursu przyznało 12 nagród głównych i 10 wyróżnień.

Lista nagrodzonych i wyróżnionych

GIMNAZJA:
I MIEJSCE: ADAMIK KLAUDIA WRĘCZYCA WIELKA
II MIEJSCE: CHUDA EDYTA WRĘCZYCA WIELKA
III MIEJSCE: KOŻUCH KLAUDIA WRĘCZYCA WIELKA
WYRÓŻNIENIE: DĄBROŚ SYLWIA WRĘCZYCA WIELKA
WYRÓŻNIENIE: DUDA KLAUDIA WRĘCZECA  WIELKA

SZKOŁY PODSTAWOWE:
KLASY I-III
I MIEJSCE:   MAŃKA DOMINIKA BOROWE
II MIEJSCE:  GLOC HUBERT TRUSKOLASY
III MIEJSCE:  KURZACZ BARTOSZ TRUSKOLASY
WYRÓŻNIENIE:  HUDY DAWID TRUSKOLASY
WYRÓŻNIENIE:  LIBUDZIC NATALIA WĘGLOWICE

KLASY IV-VI:
I MIEJSCE:  DRZEWIECKA SANDRA KULEJE
II MIEJSCE:  MARCINKOWSKI PIOTR WRĘCZYCA WIELKA
III MIEJSCE:  PARUZEL PIOTR WĘGLOWICE
WYRÓŻNIENIE:  BRYŁA MAGDA BOROWE
WYRÓŻNIENIE:  TOTOŃ ANGELIKA WRĘCZYCA WIELKA  

PRZEDSZKOLA:
I MIEJSCE:  KOŃCZAK EMILIA WRĘCZYCA WIELKA
II MIEJSCE: DOBOSZ MAGDALENA WRĘCZYCA WIELKA
III MIEJSCE:  KWIĘDACZ KAROLINA WRĘCZYCA WIELKA      
WYRÓŻNIENIE:  SZUMILAS ROKSANA BIEŻEŃ
WYRÓŻNIENIE:  KURZACH ŁUCJA WĘGLOWICE

Uroczyste otwarcie wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych uczniów, połączone z wręczeniem nagród laureatom odbyło się w dniu 9 czerwca 2009 roku w Zespole Szkół w Węglowicach.

   
 


W uroczystości wzięli udział laureaci konkursu wraz z opiekunami oraz zaproszeni goście reprezentujący instytucje współuczestniczące w realizacji konkursu ( CIOP-PIB, KRUS, Urząd Gminy) Uczniowie szkoły podstawowej w Węglowicach przygotowali scenki rodzajowe traktujące o bezpieczeństwie i zagrożeniach, z jakimi mogą się spotkać uczniowie.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP