Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Czynniki zagrożeń zawodowych - informacje ogólne | Wybuch | Maszyny | Ostre naroża, krawędzie i elementy urządzeń | Środki transportu | Poślizgnięcia, potknięcia i upadki | Prąd elektryczny | Mikroklimat | Oświetlenie | Zagrożenia czynnikami chemicznymi i pyłami | Pożar | Uciążliwości | Inne | Profilaktyka medyczna

Zagrożenia czynnikami mechanicznymi - ostre naroża i krawędzie oraz elementy urządzeń

Problem : Zagrożenia urazami ostrymi narożami i krawędziami oraz elementami urządzeń:

  • stołów

  • ruchomych trzonów piecowych

  • blach piekarskich

  • łopat piekarskich


Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy istnieje możliwość urazów ostrymi krawędziami, narożami stołów, elementów maszyn i urządzeń?
Zlikwidowanie źródeł zagrożeń lub zastosowanie za¬bezpieczeń, np. osłonięcie ostrych krawędzi, naroży stołów i urządzeń.

Oznakowanie barwami ostrzegawczymi wystających elementów maszyn i urządzeń.

Czy istnieje możliwość skaleczeń ostrymi narożami blach do pieczywa, drzazgami z uszkodzonych, pękniętych łopat piekarskich itp.?
Zlikwidowanie ostrych naroży oraz stępienie ostrych krawędzi blach.

Wymiana uszkodzonych łopat piekarskich.

Przeszlifowanie uchwytów łopat.

Stosowanie środków ochrony indywidualnej rąk.

Info: 2, 7, 10, 22, 42, 50

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP