Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Czynniki zagrożeń zawodowych - informacje ogólne | Wybuch | Maszyny | Ostre naroża, krawędzie i elementy urządzeń | Środki transportu | Poślizgnięcia, potknięcia i upadki | Prąd elektryczny | Mikroklimat | Oświetlenie | Zagrożenia czynnikami chemicznymi i pyłami | Pożar | Uciążliwości | Inne | Profilaktyka medyczna

Zagrożenie pożarem

Problem : Zagrożenie pożarem


Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy istnieje możliwość:
  • zaprószenia ognia w magazynie mąki i surowców
  • zapalenia się pyłów mącznych w pomieszczeniach produkcyjnych i trzepalni worków?
Zapewnienie właściwego składowania mąki i surowców.

Systematyczne sprzątanie osiadłych pyłów mącznych.

Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach pracy.

Przestrzeganie zakazu używania otwartego ognia w pomieszczeniach zagrożonych pożarem.

Czy występują uszkodzone urządzenia i instalacje elektryczne?
Przeprowadzanie okresowej konserwacji urządzeń elektrycznych przez elektryków z uprawnieniami odpowiednimi do stosowanych urządzeń i napięcia zasilania.

Czy są wytyczone i oznakowane drogi ewakuacyjne?
Zapewnienie wolnych dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych oraz dostępu do bram i wejść; oświetlenie i oznakowanie dróg ewakuacyjnych.

Czy są oznakowane pomieszczenia zagrożone pożarem?
Oznakowanie pomieszczeń zagrożonych pożarem.

Oznakowanie miejsc składowania sprzętu przeciwpożarowego.

Czy jest dostępny sprawny sprzęt przeciwpożarowy?
Zapewnienie dostępu do sprzętu przeciwpożarowego.

Dobór sprzętu i środków gaśniczych odpowiednich do używanych substancji i z uwzględnieniem występującej instalacji elektrycznej.

Dokonywanie okresowych kontroli sprzętu przeciwpożarowego i pomieszczeń.

Wyposażenie pomieszczeń w systemy sygnalizacji pożaru: półautomatyczne (przyciski alarmowe), automatyczne (czujniki np. dymowe, optyczne itp.)w pomieszczeniach i telefon.

Czy są prowadzone szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej?
Szkolenie pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Info: 10, 12, 15, 35, 37, 45-48

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP