Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Czynniki zagrożeń zawodowych - informacje ogólne | Wybuch | Maszyny | Ostre naroża, krawędzie i elementy urządzeń | Środki transportu | Poślizgnięcia, potknięcia i upadki | Prąd elektryczny | Mikroklimat | Oświetlenie | Zagrożenia czynnikami chemicznymi i pyłami | Pożar | Uciążliwości | Inne | Profilaktyka medyczna

Zagrożenia czynnikami fizycznymi - Mikroklimat

Problem : Zagrożenia oparzeniami powodowanymi przez:

  • gorące powierzchnie i przedmioty

  • gorący tłuszcz i parę


Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy istnieje ryzyko oparzeń:
  • gorącymi powierzchniami i przedmiotami
  • gorącymi tłuszczami i parami?
Zachowanie ostrożności przy otwieraniu drzwi wsadowych pieca.

Stosowanie haków przy wytaczaniu trzonów pieców wyciągowych.

Przenoszenie gorących tłuszczy w naczyniach z solidnymi uchwytami nie przewodzącymi ciepła.

Wytwarzanie pary do szwilowania w sposób przewidziany instrukcją obsługi pieca.

Używanie rękawic i odzieży roboczej chroniących przed poparzeniem.

Problem : Występowanie podwyższonej temperatury, nieodpowiedniej wilgotności powietrza i przeciągów w pomieszczeniach pracy


Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy są podejmowane działania ograniczające niekorzystny wpływ na zdrowie i samopoczucie pracowników:
  • nadmiernego przegrzewania się pomieszczeń pracy (zwłaszcza latem)
  • nieodpowiedniej wilgotności pomieszczeń
  • przeciągów?
Stosowanie żaluzji w oknach od strony nasłonecznionej.

Rozważenie wymiany szyb w oknach na atermiczne (nie przepuszczające promieniowania słonecznego).

Przewietrzanie nadmiernie nagrzewających się pomieszczeń pracy (bez wywoływania przeciągów).

Zapewnienie napojów chłodzących w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników.

Czy istniejąca wentylacja grawitacyjna zapewnia wystarczające przewietrzanie pomieszczeń pracy?
Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewnowywiewnej w pomieszczeniach: przygotowania i przerobu ciasta, składowania pieczywa.

Wykonanie kanałów wentylacyjnych dolnych w komorach fermentacyjnych.

Info: 2, 22, 42, 45, 57

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP