Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Czynniki zagrożeń zawodowych - informacje ogólne | Wybuch | Maszyny | Ostre naroża, krawędzie i elementy urządzeń | Środki transportu | Poślizgnięcia, potknięcia i upadki | Prąd elektryczny | Mikroklimat | Oświetlenie | Zagrożenia czynnikami chemicznymi i pyłami | Pożar | Uciążliwości | Inne | Profilaktyka medyczna

Zagrożenia czynnikami mechanicznymi - środki transportu

Problem : Zagrożenie urazami powodowanymi przez środki transportu poziomego i pionowego lub ruchome wyposażenie stanowisk:

  • podnośniki

  • wózki ręczne

  • wózki napędzane (widłowe)


Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy stosowane środki transportu są odpowiednie do zadań wykonywanych w zakładzie?
Stosowanie środków odpowiednich do wykonywanych zadań.

Czy środki transportu są w stanie pełnej sprawności i z kompletnym wyposażeniem?
Stosowanie środków transportu mających odpowiedni certyfikat bezpieczeństwa.

Stosowanie sprawnych technicznie środków transportu wyposażonych zgodnie z instrukcją obsługi lub dokumentacją techniczno-ruchową (DTR), odpowiadających wymaganiom aktualnych przepisów i norm.

Czy są wytyczone drogi transportowe o parametrach (wymiary, nośność itp.) odpowiadających stosowanym środkom transportu i przemieszczanym materiałom?
Prowadzenie transportu po wyznaczonych i uporządkowanych drogach komunikacyjnych.

Czy środki transportu nie są przeciążane?
Przestrzeganie instrukcji producenta i danych na tabliczce znamionowej dotyczących nośności i udźwigu.

Czy ładunek jest właściwie ułożony i zamocowany oraz nie ogranicza widoczności?
Układanie i mocowanie ładunków zgodnie z instrukcją obsługi lub DTR.

Czy środki transportu obsługują osoby uprawnione?
Powierzenie obsługi, zwłaszcza wózków napędzanych, wyłącznie osobom przeszkolonym i uprawnionym.

Info: 10, 18, 22, 39, 42, 45, 46, 56, 57

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP