Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Czynniki zagrożeń zawodowych - informacje ogólne | Wybuch | Maszyny | Ostre naroża, krawędzie i elementy urządzeń | Środki transportu | Poślizgnięcia, potknięcia i upadki | Prąd elektryczny | Mikroklimat | Oświetlenie | Zagrożenia czynnikami chemicznymi i pyłami | Pożar | Uciążliwości | Inne | Profilaktyka medyczna

Zagrożenia czynnikami uciążliwymi  - Oświetlenie

Problem : Niedostateczne natężenie oświetlenia


Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy poziomy natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy są wystarczające do rozróżniania szczegółów pracy wzrokowej oraz łatwego i wygodnego wykonywania czynności?
Dokonywanie okresowych pomiarów natężenia oświetlenia oraz określanie jego równomierności.

Dostosowanie poziomu natężenia oświetlenia do rodzaju wykonywanej czynności.

Okresowe i systematyczne czyszczenie opraw oświetleniowych, źródeł światła i szyb w otworach okiennych.

Wymienianie na bieżąco uszkodzonych źródeł światła.

Czy napisy informacyjne są dobrze widoczne?
Stosowanie odpowiednich opraw oświetleniowych z uwzględnieniem ochrony przed olśnieniem.

Problem : Występowanie zjawiska olśnienia


Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy występuje odczucie niewygody widzenia ze względu na zjawisko olśnienia?
Stosowanie odpowiednich opraw oświetleniowych z uwzględnieniem ochrony przed olśnieniem.

Info: 10, 22, 49

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP