Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version

Zbiory informacji w dziale "BHP-info", dotyczące:


azbestu


pracy na wysokości


czynników rakotwórczych i mutagen-
nych

Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy pod hasłem: "Budować bezpiecznie"

zobacz
Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 2005 pod hasłem "STOP HAŁASOWI"

zobacz
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przepisy | Instytucje | Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP | KALENDARZ obowiązkowych działań pracodawcy w zakresie BHP | Zagrożenia zawodowe występujące w budownictwie | Ocena ryzyka zawodowego | Zasady BHP przy wykonywaniu różnych prac budowlanych | Oferta


BUDOWNICTWO

Przepisy

       - przepisy ogólne
       - przepisy BHP w budownictwie
       - nowości prawne
Przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz inne przepisy związane ze środowiskiem pracy w budownictwie, mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Precyzują one ogólne obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 
Instytucje

- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
- Ministerstwo Infrastruktury
- Związek Rzemiosła Polskiego
- Polska Konfederacja Pracodawców
  Prywatnych
- Polska Agencja Rozwoju
  Przedsiębiorczości
- Państwowa Inspekcja Pracy
- Państwowa Inspekcja Sanitarna
- Urząd Dozoru Technicznego
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych
i inne ciekawe adresy
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Jak zwykli mawiać pracownicy - budowa to nie apteka. Rzeczywiście, na budowie trudno jest zapewnić komfortowe warunki pracy, ale bezpieczne należy zapewnić bezwzględnie wykorzystując dostępne środki techniczne, organizacyjne i prawne.
 
KALENDARZ obowiązkowych działań pracodawcy w zakresie BHP

Terminarz obowiązkowych działań, jakie powiniem podjąć w ciągu roku pracodawca w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie

Wzory najważniejszych dokumentów
Zagrożenia zawodowe występujące w budownictwie

Informacje nt. zagrożeń zawodowych występujących przy prowadzeniu prac budowlanych, sposoby ich identyfikacji oraz metody ich zmniejszania
 
Ocena ryzyka zawodowego

Podstawowe informacje nt. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz najprostszych metod jej dokonywania.

Zasady BHP przy wykonywaniu różnych prac budowlanych

Informacje o najważniejszych zasadach zapewnienia bezpieczeństwa pracowników przy wykonywaniu określonego rodzaju robót budowlanych. Załączone listy kontrolne stanowią pomoc w ocenie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wskazują na potencjalne zagrożenia i ryzyko występujące przy wykonywaniu tych prac.
 
Oferta

- Ośrodki szkoleniowe
- Środki ochrony indywidualnej
- Usługi BHP - firmy doradcze
- Wydawnictwa
- Programy komputerowe i bazy danych dotyczące bhp i ergonomii

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

AKTUALNOŚCI:

IRYS - OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO ON-LINE
Interaktywna ocena ryzyka zawodowego on-line
w systemie IRYS, uwzględnione czynniki: chemiczne, pyły, biologiczne, fizyczne (hałas, drgania, czynniki mechaniczne, promieniowanie optyczne, promieniowanie jonizujace, zagrożenie wybuchem i pożarem), obciążenie termiczne


zobacz
DOKUMENTACJA POWYPADKOWA ON-LINE - interaktywna aplikacja umożliwiająca sporządzenie i wydrukowanie ON-LINE dokumentów powypadkowych

zobacz
Dobór i stosowanie środków ochrony indywidualnej w małych zakładach budowlanych

zobacz
Wypadki przy pracy w budownictwie: przyczyny, skutki, zapobieganie...

zobacz
Przykłady zbiorów danych do kart charakterystyk substancji niebezpiecznych
on-line


zobacz