Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przepisy | Instytucje | Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP | KALENDARZ obowiązkowych działań pracodawcy w zakresie BHP | Zagrożenia zawodowe występujące w transporcie ciężarowym | Ocena ryzyka zawodowego | Zasady BHP | Oferta


TRANSPORT  SAMOCHODOWY

Przepisy

      - przepisy ogólne
      - przepisy BHP dotyczące
         transportu samochodowego
      - nowości prawne
Przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Precyzują one ogólne obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 
Instytucje

- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
- Związek Rzemiosła Polskiego
- Polska Konfederacja Pracodawców
 Prywatnych
- Polska Agencja Rozwoju
 Przedsiębiorczości
- Państwowa Inspekcja Pracy
- Państwowa Inspekcja Sanitarna
- Urząd Dozoru Technicznego
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych
i inne ciekawe adresy
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Informacje nt. najważniejszych powinności pracodawców w zakresie zapewnienia pracownikom obowiąz-
kowych świadczeń oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Określono tu również wymagania dotyczące m.in. pracowników transportu samochdowego, ich czasu pracy oraz użytkowanego przez nich sprzętu, a także sposobu wykorzys-
tywania dróg publicznych oraz innych technicznych środków pracy.
 
KALENDARZ obowiązkowych działań pracodawcy w zakresie BHP

Terminarz obowiązkowych działań, jakie powiniem podjąć w ciągu roku pracodawca w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie

Wzory najważniejszych dokumentów
Zagrożenia zawodowe występujące w transporcie ciężarowym

Informacje nt. zagrożeń zawodowych występujących na stanowiskach pracy w przedsiębiorstwach transportu samochodowego, sposoby identyfikacji zagrożeń oraz metody ich zmniejszania
 
Ocena ryzyka zawodowego

Podstawowe informacje nt. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz najprostszych metod jej dokonywania.
Zasady BHP

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy kierowców pojazdów ciężarowych (przewożących m.in. materiały niebezpieczne), obsługi technicznej pojazdów oraz pracowników zatrudnionych przy czynnościach załadunkowo - rozładunkowych.
 
Oferta
- Ośrodki szkoleniowe
- Środki ochrony indywidualnej
- Usługi BHP - firmy doradcze
- Wydawnictwa
- Bazy danych dotyczące bhp i ergonomii

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
IRYS - OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO ON-LINE
Interaktywna ocena ryzyka zawodowego on-line
w systemie IRYS, uwzględnione czynniki: chemiczne, pyły, biologiczne, fizyczne (hałas, drgania, czynniki mechaniczne, promieniowanie optyczne, promieniowanie jonizujace, zagrożenie wybuchem i pożarem), obciążenie termiczne


zobacz
DOKUMENTACJA POWYPADKOWA ON-LINE - interaktywna aplikacja umożliwiająca sporządzenie i wydrukowanie ON-LINE dokumentów powypadkowych

zobacz