Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Czynniki zagrożeń zawodowych - informacje ogólne | Wybuch | Maszyny | Ostre naroża, krawędzie i elementy urządzeń | Środki transportu | Poślizgnięcia, potknięcia i upadki | Prąd elektryczny | Mikroklimat | Oświetlenie | Zagrożenia czynnikami chemicznymi i pyłami | Pożar | Uciążliwości | Inne | Profilaktyka medyczna

Uciążliwości

Problem : Podnoszenie i przenoszenie ciężarów


Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy masa ciężarów podnoszonych i przenoszonych przekracza dopuszczalne wartości?

Wiek (lata)
Masa (kg)
kobiety
praca
stała
dorywcza
---
---
---
16-18
8
14
ponad 18
12
20

Wiek (lata)
Masa (kg)
mężczyźni
praca
stała
dorywcza
---
---
---
16-18
12
20
ponad 18
30
50
Stosowanie urządzeń transportowych eliminujących pracę ręczną (np. wózków, podnośników).

Zapoznanie pracowników z normami i technikami dźwigania ciężarów oraz przestrzeganie ich stosowania

Stosowanie przenoszenia zespołowego przez dwóch lub trzech pracowników.

Problem : Wymuszona pozycja ciała podczas pracy


Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy często występują wymuszone pozycje ciała przy pracy, jak np.:
 • długie stanie bez możliwości siedzenia
 • pochylanie i skręcenie tułowia
 • kucanie, klękanie
 • z rękoma uniesionymi powyżej linii głowy
 • wymuszona pozycja, wynikająca z ciasnej przestrzeni (bardzo małe, niskie pomieszczenia)?
Zapewnienie pracownikom możliwości zmiany pozycji przy pracy.

Dostosowanie struktury przestrzennej stanowiska pracy do wzrostu pracownika i zasięgu jego rąk.

Zapewnienie łatwego dostępu do wyposażenia na stanowisku pracy.

Info: 10, 26, 27, 32

Problem : Stres psychologiczny


Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy występują źródła stresu w pracy:
 • praca zmianowa (nocna)
 • praca w godzinach nadliczbowych
 • konflikty między pracownikami
 • konflikty z klientami
 • narzucone tempo pracy
 • monotonia pracy
 • odpowiedzialność finansowa?
Przestrzeganie norm dziennych i tygodniowych dotyczących czasu pracy.

Rozważenie możliwości zatrudnienia dodatkowych pracowników.

Angażowanie pracowników w ustalanie sposobów i terminów wykonania poszczególnych prac i ustalanie grafików czasu wolnego.

Doskonalenie metod instruktażu, szkoleń oraz instrukcji

Ustalenie jasnych zasad wynagradzania, premiowania i kar regulaminowych.

Dbanie o poprawne stosunki międzyludzkie.

Organizowanie szkoleń zwiększających umiejętności interpersonalne sprzedawców (szczególnie kontakty z klientem).

Ustalenie jasnego podziału obowiązków między pracowników.

Info: 10

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP