Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Czynniki zagrożeń zawodowych - informacje ogólne | Wybuch | Maszyny | Ostre naroża, krawędzie i elementy urządzeń | Środki transportu | Poślizgnięcia, potknięcia i upadki | Prąd elektryczny | Mikroklimat | Oświetlenie | Zagrożenia czynnikami chemicznymi i pyłami | Pożar | Uciążliwości | Inne | Profilaktyka medyczna

Inne elementy bezpieczeństwa pracy

Problem : Nieznajomość przepisów bhp


Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje i znajomość:
  • przepisów i zasad bhp
  • obsługi użytkowanych urządzeń?
Prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie bhp:
wstępnych i okresowych.

Prowadzenie szkoleń zawodowych i specjalistycznych.

Udostępnienie pracownikom aktualnych instrukcji bhp i obsługi urządzeń.

Czy pracownicy znają niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki występujące na ich stanowiskach pracy oraz związane z nimi ryzyko zawodowe?
Informowanie pracowników na bieżąco o czynnikach zagrożeń występujących na stanowiskach pracy oraz związanych z nimi ryzyku zawodowym.

Omawianie przyczyn i okoliczności wypadków, środków zapobiegających wypadkom.

Info: 10, 22, 28, 38, 45-48

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP